Energetikos ministras dėl Baltarusijos AE kreipėsi į Europos Komisiją ir ES energetikos ministrus

2020-10-08

2020 m. spalio 6 d. LR Energetikos ministerijos pranešimas

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kreipėsi į Europos Komisijos (EK) energetikos komisarę Kadri Simson dėl ES streso testų, susijusių su branduoline sauga Baltarusijos atominėje elektrinėje (AE), rekomendacijų įgyvendinimo. EK raginama dėti visas pastangas, kad viešai skelbiamas Baltarusijos AE energetinis paleidimas būtų atidėtas, kadangi tik 2021 m. sausį numatoma branduolinės saugos reguliavimo institucijos (ENSREG) ataskaita dėl branduolinės saugos situacijos Baltarusijoje. 

Šį klausimą ministras taip pat kėlė ir šiandien vykstančioje nuotolinėje neformalioje ES energetikos ministrų taryboje. Ministras akcentavo EK politinės lyderystės svarbą, kadangi Baltarusijos vieši pareiškimai apie pirmojo reaktoriaus energetinį pirmojo reaktoriaus paleidimą lapkričio 7 d., jeigu jie būtų įgyvendinti, reikštų, kad iki šios AE paleidimo nebus įgyvendintos ES ekspertų su branduoline sauga susijusios rekomendacijos. 

Laiške EK komisarei akcentuojama, kad Baltarusija demonstruoja tik formalų įsitraukimą ES streso testų rekomendacijų įgyvendinimo procese, o realybėje spartina Baltarusijos AE paleidimo darbus. Laiške teigiama, kad ES streso testai Baltarusijos AE yra būtent tas išbandymas, kuris parodys ES ir EK gebėjimą daryti poveikį siekiant branduolinės saugos trečiųjų šalių projektuose.

„Baltarusija planuoja atominę elektrinę paleisti neįgyvendinusi ES streso testų rekomendacijų ir jų įgyvendinimą atidėdama neapibrėžtam laikui, kas iš esmės reiškia ES streso testų proceso paneigimą ir ES politinės lyderystės regione sumenkinimą. Baltarusijos pozicija gali tapti blogu precedentu ignoruojant ES ekspertų rekomendacijas ir kartu diskredituoti tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės saugos klausimais“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Ministras pažymėjo, kad bet kokie tolesni žingsniai Baltarusijos AE paleidimo procese turi būti susieti su ES streso testų rekomendacijų įgyvendinimo peržiūros procesu ir šios peržiūros rezultatais, nes tai yra neatsiejama branduolinės saugos užtikrinimo ir pačių ES streso testų instrumento dalis.