Diskusija Seime apie Energetinio skurdo priežastis Lietuvoje

2019-02-04

ES direktyvos įpareigoja ES valstybes nares vertinti energetinio nepritekliaus apimtis, nustatyti priežastis ir numatyti veiksmus energetiniam skurdui mažinti. Sausio 30 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje buvo svarstoma energetinio skurdo problema Lietuvoje.

Pranešimus skaitė Lietuvos energetikos instituto, Statistikos departamento, Socialinės apsaugos ministerijos atstovai.

Lietuvos Statistikos departamento atstovų teigimu, 2017 m. 8 proc. Lietuvos gyventojų negalėjo laiku susimokėti komunalinių mokesčių, net 30 proc. teigė neišgalintys būsto šildyti pakankamai. Specialistų teigimu, pastarasis rodiklis rodo daugiabučiuose gyvenančių žmonių pasipiktinimą negalėjimu reguliuoti bute suvartojamos šilumos.

Todėl savalaikė valstybės parama ne tik pilnai kompleksinei namo renovacijai, bet ir atskirai atliekamam šilumos punktų bei vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui – būtų greitas ir efektyvus problemos sprendimas . Gyventojams tai leistų mažesnėmis laiko ir finansinėmis sąnaudomis pasigerinti komfortą, susimažinti sąskaitas už šildymą, o kai kuriuose daugiabučiuose išvengti avarijų dėl kritinės vidaus vamzdynų būklės.

Tam reikia priimti „LR valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo“ pataisas ir sudėlioti finansavimo mechanizmą, kad būtų skiriama ES parama. Šiam siūlymui pritaria ir palaiko tiek Energetikos ministerija, Seimo Energetikos komisija, Aplinkos apsaugos komitetas tiek ir daugelis kitų valdžios institucijų, tačiau iki šiol priešinasi Aplinkos ministerija.

Nors Lietuvoje energetinį skurdą lemiantys veiksniai pakankamai aiškūs – mažos gyventojų pajamos, neefektyviai energiją naudojantys daugiabučiai, aukštos energijos išteklių kainos, tačiau jų derinys Lietuvos savivaldybėse yra skirtingas. Todėl komisija nusprendė detaliau išanalizuoti situaciją ir rodiklius bei grįžti prie šios temos rudenį.

Susitikimo pranešimų medžiagą rasite čia

Daugiau informacijos skaitykite:
LRS energetikos ir darnios plėtros komisijos 2019 m. sausio 31 d. pranešimas žiniasklaidai
2019-02-03 d. www.15min.lt publikuojamas Sniegės Balčiūnaitės straipsnis (šaltinis: BNS) „Siekiama suteikti daugiau galimybių žmonėms reguliuotis šildymą