DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA SUVALKIJOS REGIONE: AIŠKIOS DVI LYDERĖS

2020-09-16

2020.09.15 BETA Šaltinis: tv3.lt

Didžiąją dalį Užnemunės apimančios Suvalkijos miestai pastaraisiais metais vis labiau keičiasi ir gražėja: atnaujinami seni daugiabučiai keičia regiono miestus ne tik vizualine, bet ir socialine prasme. Nuosekliai įgyvendinami daugiabučių renovacijos projektai skatina bendruomeniškumą, o tuo pačiu įkvepia kitų namų gyventojus imtis savo būsto atnaujinimo.

Lietuvos renovacijos žemėlapio duomenys rodo, jog šiandien labiausiai motyvuojančiais pavyzdžiais Suvalkijoje galėtų būti laikomi Prienai ir regiono sostine tituluojama Marijampolė.

Pasitelkus žemėlapyje integruotus filtrus, galima matyti, kad Prienų r. sav. neginčijamai yra Suvalkijos regiono lyderė daugiabučių renovacijos srityje: atnaujintų namų skaičius siekia 18,4 proc. ir dar 29 daugiabučiai šiuo metu yra renovuojami. Po truputį Prienų r. sav. vejasi Marijampolės sav., kurioje renovuotų namų dalis siekia 10,4 proc. bei iki šiol vykdomi 28 daugiabučių renovacijos projektai.

Kitose savivaldybėse – renovacija įsibėgėja
Kitose Suvalkijos regionui priskiriamose savivaldybėse daugiabučių renovacija dar tik įsibėgėja: Vilkaviškio r. sav. renovuotų namų dalis siekia 7,4 proc. ir šiuo metu atnaujinami 20 namų, Šakių r. sav. modernizuota 3,9 proc. renovuotinų daugiabučių ir iki šiol yra vykdomi darbai 22 namuose. Likusios Kalvarijos sav. ir Kazlų Rūdos sav. kol kas žengia pirmuosius žingsnius, kurie yra labai reikšmingi tolimesnei renovacijos eigai šiose savivaldybėse.

Šiandien Kalvarijos r. sav. yra renovuota 2,5 proc. visų namų, tuo tarpu Kazlų Rūdos sav. šis skaičius siekia tik 0,6 proc. Dar 5 daugiabučiai namai (bendrai) šiuo metu yra renovuojami minėtose savivaldybėse.

Kvartalinė renovacija – svarbi pokyčių dalis
Ekspertai visuotinai sutaria, kad didesnius pokyčius renovacijos srityje atneša vadinamoji kvartalinė daugiabučių renovacija, kai yra atnaujinami daugiabučių namų kvartaluose esantys namai ir kita juos supanti infrastruktūra – automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, žaliosios ir poilsio zonos, šaligatviai, dviračių takai, gatvių apšvietimas bei inžinerinių tinklų sistemos.

Renovacijos žemėlapyje sutartiniais ženklais yra pažymėti ir į Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą įtraukti daugiabučių namų kvartalai. Suvalkijos regiono atveju daugiausia tokių kvartalų suformuota Marijampolės savivaldybėje, kurioje išskiriamas Draugystės kvartalas, taip pat Marijampolės miesto Aušros g., Vytauto g., Vytenio g., Artojų g. (2018-2023 m.) ir Marijampolės miesto P. Kriaučiūno, Bažnyčios g., Vytauto g. (2018-2023 m.) kvartalai.

Svarbi žemėlapyje pateikiama informacija – laikotarpis, per kurį turėtų būti įgyvendinti kvartale planuojami daugiabučių modernizacijos ir aplinkos sutvarkymo darbai.

Tuo tarpu Vilkaviškio r. sav. yra suformuotas Vilkaviškio miesto centrinės dalies kvartalas (2018-2021 m.), ženkliai prisidėjęs prie aukštesnių renovacijos rodiklių savivaldybėje.

Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimui yra itin svarbus ne tik gyventojų, bet ir savivaldybės indėlis, kurios tikslas – paskatinti gyventojus renovuoti senus, energetiškai neefektyvius daugiabučius, bei prisidėti prie daugiabučių infrastruktūros atnaujinimo.

Motyvuojantys regiono pavyzdžiai
Lyginant Suvalkiją su kitais Lietuvos etnografiniais regionais, galima matyti, kad daugiabučių modernizacija vyksta kiek lėčiau nei daugelyje kitų šalies savivaldybių. Vis dėlto naujai skelbiami kvietimai, raginantys gyventojus prisijungti prie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, pamažu atneš pokyčius.

Itin svarbu tai, jog pagal kvietimus planuojantiems diegti atsinaujinančios energijos ir energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama, padėsianti sumažinti renovacijai skiriamas investicijas.

Kaip buvo minėta anksčiau, Suvalkijos regione aiškios lyderės – Prienų rajono ir Marijampolės savivaldybės, demonstruojančios didžiausią progresą renovacijos srityje. Pavyzdžiui, Prienuose daugiabučių modernizacija startavo šiek tiek vėliau nei kituose Lietuvos miestuose, tačiau šiandien galima matyti, kad vadinamosios kvartalinės renovacijos programos įgyvendinimas vykdomas sėkmingai ir didžioji dalis daugiabučių ir jų kvartalų yra atnaujinta.

Įgyvendinant programą, Prienuose buvo skirtos didelės investicijos rekreacinėms miesto zonoms ir visai infrastruktūrai: atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takai, senas apšvietimas buvo pakeistas į ekonomiškas LED lempas, todėl dabar viešosios erdvės tapo ne tik jaukesnės, bet ir saugesnės, ypač tamsiuoju paros metu. Itin svarbu tai, kad savivaldybė yra aktyviai įsitraukusi viešosios aplinkos atnaujinimą ir koncentruojasi į besikeičiančius gyventojų ir miesto svečių poreikius.

Lygiai taip pat Marijampolės savivaldybė yra aktyviai įsitraukusi į daugiabučių ir jų aplinkos atnaujinimą: mieste vykdomas daugiabučių aplinkos, viešosios paskirties pastatų atnaujinimas, taip pat aktyviai tvarkoma infrastruktūra ir bendrosios miesto erdvės.

Renovacijos projektų sėkmės istorijos greitai sklinda iš lūpų į lūpas, todėl daugiabučių modernizacija ir toliau nuosekliai įgyvendinama Suvalkijos centru vadinamame mieste.

Šiuo straipsnių ciklu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su interaktyvaus renovacijos žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos rodikliai atspindi ne tik energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. Skirtinga renovacijos pažanga keturiuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – parodo toliau kryptingai augančius daugiabučių modernizacijos mastus šalyje bei skatina savivaldybes ir gyventojus dar aktyviau jungtis prie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneš didelius pokyčius tiek energetinio efektyvumo, tiek klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo srityse.

Su interaktyviu Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapiu galite susipažinti šiuo adresu: https://map.betalt.lt .

Visą straipsnį galite rasti https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1058996/daugiabuciu-renovacija-suvalkijos-regione-aiskios-dvi-lyderes