Bendras tikslas – patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas

2020-06-10

AB Vilniaus šilumos tinklai 2020-06-09 d. pranešimas spaudai

Pradėjus šilumos tinklų paruošimą naujam šildymo sezonui (hidraulinių bandymų ir defektų šalinimo programą) Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) gen. direktoriaus pavaduotojo Arvydo Darulio kvietimu susitikome su Vilniaus miesto pastatų administratoriais.

Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto daugiabučių namų ir pastatų administratorių asociacijos prezidentas Sigitas Čirba bei kiti šios organizacijos atstovai, VŠT vadovai – A. Darulis, Perdavimo tinklo dep. direktorius A. Sadauskas, Klientų aptarnavimo centro Apskaitos prietaisų administravimo grupės vadovas J. Paulėkas, Tinklo valdymo sk. vadovas V. Šerėnas, Klientų aptarnavimo kokybės vadovė S. Jefimova, Komunikacijos skyriaus vadovė E. Sirutienė.

Susitikimo tikslas – pasidalinti aktualia informacija, suderinti bendrus veiksmus bei darbų organizavimą, susijusį su karšto vandens tiekimu, kuomet VŠT vykdo hidraulinius bandymus ir vamzdynų rekonstrukcijas.

Be šių klausimų susitikimo dalyviai aptarė ir kitas aktualijas: šilumos tinklų rekonstrukcijos projektą Kalinausko g., VŠT metrologų įleidimo į daugiabučių namų šilumos punktus galimybes.

VŠT atstovai akcentavo problemas dėl nesandarių šilumokaičių daugiabučiuose ir administratorių (šilumos punktų prižiūrėtojų) vaidmenį sprendžiant šias problemas.

VŠT priminė, kad naujam šildymo sezonui turi tinkamai pasiruošti ne tik šilumos tiekėjas, bet ir daugiabučių namų šilumos punktų prižiūrėtojai. Iki nustatytos datos (rugsėjo mėn.) jie VŠT privalo pateikti deklaracijas apie šilumos punktų pastatuose parengimą šildymo sezonui.

Diskusijoje buvo kalbama apie VŠT grįžtamų temperatūrų iš šilumos punktų į bendrovės įrenginius sureguliavimą, apie būtinybę gauti operatyvią informaciją pasikeitus daugiabučio administratoriui, apie planuojamus karšto vandens stovų keitimo darbus, karšto vandens pašildytuvų tikrinimo rezultatus.

Kaip sakė susitikimą inicijavęs A. Darulis, svarbu palaikyti aktyvią abipusę komunikaciją ir ieškoti bendrų sprendimų problemoms spręsti:

„Svarbiausia, kad miestiečiai, kurie yra ir VŠT, ir pastatų administratorių klientai, būtų patenkinti šilumos ir karšto vandens tiekimo kokybe, kad būtų laiku informuoti apie laikinus nepatogumus ir sulauktų kokybiško aptarnavimo, greito jiems aktualių klausimų sprendimo. Nemažiau svarbu ir mums, ir administratoriams efektyviai atlikti savo darbą, užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę“.

Dar vienas susitikimas su pastatų administratoriais planuojamas rugsėjo mėn., iki naujo šildymo sezono pradžios.

Kitos naujienos