BELAUKIANT NAUJO ŠILDYMO SEZONO

2020-09-25

AB „Panevėžio energija“ 2020-09-24 pranešimas

Artėjant naujam šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ jau pasiruošusi tiekti šilumą savo vartotojams, tačiau bendrovės duomenimis, iki šiol dar ne visi pastatai paruošti ją priimti. Pastatų valdytojai ir prižiūrėtojai turėtų suskubti užbaigti visus pasiruošimo šildymo sezonui darbus, kad atšalus orams, būtų išvengta nesklandumų paleidžiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas ir gyventojams netektų šalti namuose. Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasiruošimo šildymo sezonui darbų ir neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama.

  • Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija.
  • Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios  nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.
  • Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nusprendė pradėti  savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.
  • Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti.
  • Kompensacijos gyventojams už šildymą ir karštą vandenį pradedamos skaičiuoti savivaldybei paskelbus šildymo sezono pradžią.

2019–2020 m. šildymo sezonas buvo pradėtas:
Panevėžio m. – rugsėjo 24 d.,
Kėdainių r. – rugsėjo 26 d.,
Pasvalio r. – rugsėjo 30 d.,
Kupiškio r. – rugsėjo 30 d.,
Panevėžio r. – spalio 1 d.
Rokiškio r. – spalio 1 d.
Zarasų r. – spalio 1 d.