Atsijungimas nuo centralizuoto šildymo sistemos: ką privalo žinoti vartotojas?

2020-06-11

VERT 2020-06-11 pranešimas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Kauno energija“ ginčą dėl centralizuotai tiekiamos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, nustatė, kad vartotojas nėra įvykdęs privalomų reikalavimų dėl atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad AB „Kauno energija“ delsia nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, nors bute vietoje centralizuoto šildymo pasirinktas šilumos ir karšto vandens ruošimas elektriniais šilumos įrenginiais, taip pat yra visi reikalingi Kauno miesto savivaldybės administracijos leidimai.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi AB „Kauno energija“ pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad vartotojas nėra pateikęs šilumos tiekėjui statybos užbaigimo akto, kuris yra būtinas atjungiant butą / patalpas nuo centralizuoto šildymo sistemos, todėl šilumos tiekėjas teisėtai ir pagrįstai nenutraukia su vartotoju sudarytos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties. Pastato, buto / patalpų atjungimą nuo centralizuoto šildymo sistemos reglamentuoja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Statybos darbų užbaigimo aktas, patvirtinantis faktą, kad buvo pakeista apsirūpinimo šiluma ir / ar karštu vandeniu kuro rūšis, yra privalomas dokumentas, kurį vartotojas / pastato administratorius turi pateikti šilumos tiekėjui per 10 dienų nuo statybos darbų užbaigimo.