AR TIESA, KAD MODERNIZUOJAMUOSE DAUGIABUČIUOSE DABAR PRIVALOMA SAULĖS JĖGAINĖ?

2020-09-10

2020 m. rugsėjo 9 d., www.asa.lt

Klausimas: Rengiamės atnaujinti daugiabutį, bet susirinkime sužinojome, jog, jei namo plotas didesnis nei 1500 kv. metrų, būtina įrengti saulės jėgainę. Mūsų namo plotas apie 1700 kv.m ir gyventojai nesutinka mokėti už saulės jėgainę, kuri, jų nuomone, brangina modernizavimą ir neatsipirks.  Ar tiesa, kad jėgainė privaloma ir kaip elgtis, jei gyventojai dėl jos nesutinka?
Atsako Valius Serbenta, Būsto energijos taupymo agentūros direktorius

Pagal naujausius reikalavimus atnaujinamuose (modernizuojamuose) didesniuose nei 1500 kv.m ploto daugiabučiuose namuose, nuo šiol bus privaloma įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms (patalpoms apšviesti ir pan.).

Reikalavimas yra įteisintas Vyriausybės nutarimu Nr. 1213, reguliuojančiu programos įgyvendinimą ir valstybės paramos teikimo tvarką, priedo punkte 3.5 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/asr ). Jis yra privalomas, išskyrus tuos atvejus, kai elektrinei įrengti nėra techninių galimybių. Kitais atvejais paraiškos, neatitinkančios kvietime nustatytų reikalavimų, priimamos nebus.

Naujasis reikalavimas padės skatinti bendroms daugiabučio butų savininkų reikmėms panaudoti žaliąją energiją, įvertinus, kiek elektros tokioms reikmėms suvartojama per metus.

Kitos naujienos