AB „Panevėžio energija“ projektas kandidatuos „Europos burių“ rinkimuose

2020-04-29

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ES investicijų projektų rinkimams „Europos burės“ pateikė 9 kandidatūras projektų, kuriais verslas siekia didesnio tvarumo, aplinkos tausojimo, rūpinasi visuomenės narių gerove.   ,

,Europos burės“ – geriausių ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje projektų rinkimai. Į šiuos rinkimus LVPA deleguos ir AB „Panevėžio energija“ įgyvendintą projektą „Panevėžio RK-1 rekonstravimas“. Šio projekto finansavimui buvo gauta 1,47 mln. eurų ES struktūrinių fondų parama, o viso projekto vertė siekė 3,3 mln. eurų.  

„Siekdami sprendimų mažiausiomis sąnaudomis gaminti šilumą, tausojant aplinką, ir išlikti konkurencingais savo versle, privalome nuolat atsinaujinti ar diegti naujas technologijas. Biokuro plėtra šilumos gamyboje – tai galimybė kuo mažesne kaina gaminti šilumą ir tiekti ją vartotojams. ES parama leidžia greičiau, efektyviau ir ekonomiškai  naudingai pasiekti norimus rezultatus“, – sako AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa.  

Pasitelkdama ES investicijas, AB „Panevėžio energija“  atliko Panevėžio miesto katilinės Pušaloto g. rekonstravimą, kurio metu buvo pastatytas biomase kūrenamas 8 MW galios vandens šildymo katilas ir 1,8 MW galios kondensacinis dūmų ekonomaizeris (bendra šiluminė galia 9,8 MW).

Įdiegus šiuos biokuro deginimo pajėgumus, vietoj gamtinių dujų pradėtas naudoti mažiau taršus ir pigesnis biokuras. Visa pagaminta šiluma aukšto efektyvumo nauju biokuro katilu 2019 m. buvo pradėta tiekti į Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą. Planuojama, kad suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje mažės 43,7 tūkst. MWh arba 4,2 mln. m³.

Per metus į aplinką bus išmetama iki 8 tūkst. t mažiau anglies dioksido teršalų.  Atsisakius iškastinio kuro naudojimo ir modernių įrenginių dėka, AB „Panevėžio energija“ pastangos buvo įgyvendintos šilumą gaminti efektyviai, mažesnėmis kuro sąnaudomis, prisidedant prie aplinkos išsaugojimo ir globalinio atšilimo poveikio mažinimo.  

Šis investicinis AB „Panevėžio energija“ projektas deleguotas geriausių ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje projektų rinkimams, kuriuose bus siekiama įvertinti ir visuomenei pristatyti didžiausią vertę žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei duodančius ES fondų lėšomis finansuojamus projektus.