AB „Panevėžio energija“ investuos į gamybos efektyvumą ir aplinkos taršos mažinimą

2020-05-26

Panevėžio energijai skirta 412 tūkst. Eur parama iš Klimato kaitos programos lėšų. Aplinkos ministro įsakymu skirta parama bus panaudota absorbciniam šilumos siurbliui ir saulės fotovoltinei elektrinei įrengti Panevėžio katilinėje, esančioje Pušaloto gatvėje.

Projekto tikslas – didinti energetinį efektyvumą modernizuojant esamą įrangą, toliau plėsti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje bei mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Bendros investicijos AB „Panevėžio energija“ projektui įgyvendinti sudarys daugiau nei milijoną eurų. 

Iki 2021 metų vidurio Panevėžio katilinėje prie esamų biokuro garo katilų bus įrengtas 1300 kW galingumo absorbcinis šilumos siurblys, kurio pagalba bus papildomai atvėsinami iš šių katilų išeinantys dūmai, o gauta šiluma panaudojama termofikacinio vandens pašildymui. Papildomai gauta šiluma bus tiekiama Panevėžio miesto šilumos vartotojams. Absorbcinio šilumos siurblio panaudojimas didins biokuro naudojimo efektyvumą – deginant tą patį biokuro kiekį, daugiau bus pagaminta šilumos vartotojams. Planuojama, kad absorbcinio šilumos siurblio pagalba per metus  bus pagaminta iki 10,5 tūkst. MWh šilumos, o tai leis sutaupyti 3800 t biokuro.

Ant katilinės pastatų įrengta 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė padidins elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos dalį. Saulės modulių sugeneruota elektros energija bus naudojama šilumos, skirtos miesto gyventojams ir įstaigoms, gamybai ir tiekimui. Skaičiuojama, kad nauja saulės elektrinė per metus galės pagaminti apie 120 MWh elektros energijos. Tokiam elektros kiekiui pagaminti reikėtų sunaudoti apie 30 tūkst. m³ gamtinių dujų ar 110 t biokuro. Įgyvendinus projektą „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“, per projekto vertinimo laikotarpį  anglies dvideginio (CO2) išmetimai į atmosferą kasmet mažėtų daugiau nei 900 tonų. Pasak AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, diegiant naujausias technologijas bendrovės veikloje – šilumos gamyboje – sieksime mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, mažesnės šilumos kainos vartotojams ir mažesnės oro taršos, kartu didinsime centralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumą kitų šildymo būdų atžvilgiu

Daugiau informacijos rasite čia