AB „KAUNO ENERGIJA“, NEPIRKDAMA GAMYBOS REZERVAVIMO PASLAUGOS, PER 2020 METUS VARTOTOJAMS SUTAUPYS DAR 1,6 MLN. EURŲ MAŽINDAMA ŠILUMOS KAINĄ.

2020-06-26

AB „Kauno energija” 2020 m. birželio 25 d. pranešimas

Šilumos ūkio įstatymas numato, kad pakankamą gamybos galių rezervą privalo turėti pats šilumos tiekėjas, o jei jo neturi – privalo pirkti rezervavimo paslaugą iš kitų gamintojų. Iki 2019 metų pabaigos rezervavimo paslauga buvo perkama iš Kauno termofikacijos elektrinės. Mokestis už rezervavimo paslaugą pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatytą metodiką, kaip viena iš dedamųjų, įtraukiamas į bazinę šilumos kainą, kuri perskaičiuojama kartą per metus.

Per pastaruosius metus „Kauno energijai“ įdiegus naujus gamybos įrenginius ir modernizavus turimus, šilumos gamybos rezervavimo paslaugos pirkimas tapo nebeaktualus. Dėl to, AB „Kauno energija“ per metus vartotojams sutaupys 1,6 mln. eurų.

AB „Kauno energija“ dar 2019 metų pabaigoje kreipėsi į VERT su prašymu perskaičiuoti bazinę šilumos kainą, tačiau, nelaukdama VERT sprendimo, vartotojams papildomai mažins šilumos kainą pradedant nuo ateinančio šildymo sezono.

Numatomas bazinės kainos sumažėjimas – tai AB „Kauno energija“ per pastaruosius kelerius metus įvykdytų investicijų ir pasiekto geresnio veiklos efektyvumo bei rinkos plėtros rezultatas. Įmonė daug investavo į naujas technologijas ir sukūrė ilgalaikę stabilią vertę, kuria dabar dalinsis su vartotojais.

AB „Kauno energija“ vartotojams tiekiamos šilumos kaina jau dabar yra mažiausia Lietuvoje tarp visų miestų. Taip pat ji mažiausia per pastaruosius 24 metus.