Visuotiniai narių susirinkimai

2019-02-21 d. šaukiamas eilinis LŠTA visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Technopolio Gama pastate (salėje „Čiurlionis“ (1 aukštas), Balčiukonio g. 7 , Vilniuje

2019-01-21 d. LŠTA neeilinis visuotinis narių susirinkimas patvirtino naują įstatų redakciją.

LŠTA nauja įstatų redakcija, 11 lapų;

Balsavimo raštu biuletenis (nuomonės pareiškimas), 1 lapas.