Sandbox

Sandbox – bandomoji energetikos inovacijų aplinka, siekiant skatinti investuoti į inovacinius projektus

Nuo 2020 m., priėmus Energetikos įstatymo pakeitimus, Lietuvoje pradėta kurti nauja teisinė aplinka sudaranti  galimybes energetikos inovacijų kūrėjams realioje aplinkoje išbandyti inovatyvius kuriamus produktus ar verslo sprendimus. VERT priėmė/pakeitė  teisės aktus, kurių nuostatos turėtų skatinti ūkio subjektus veikti bandomojoje ir ne bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje:

SKATINIMAS (Šilumos kainų nustatymo metodikos 53.9 p., 53.10 p., 742p.):

– Į reguliuojamą šilumos kainą įskaičiuojama vienkartinė papildoma dedamoji, skirta padengti ne didesnei nei pusė inovacijų vertės daliai, tačiau neviršijanti 0,5 proc. nuo įmonės reguliuojamos veiklos pajamų.

– Bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje diegiamai inovacijai pasiteisinus, turto vertės dalis, sukurta ūkio subjekto lėšomis, priskiriama reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams), šiai turto daliai 5 metus skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos skatinimas.

– Panaikinus teisę įmonei veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, vartotojams grąžinamos visos ūkio subjekto per šilumos kainą įsisavintos lėšos, susijusios su energetikos inovacijos diegimu, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, mažinančią šilumos kainą

APRIBOJIMAS:

2021 m. birželį VERT pakeitė Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje aplinkoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą, kuriame „naujumo / esminio patobulinimo“ sąvoką pakoregavo taip: siekiama išbandyti energetikos inovaciją, kuri dar nėra laikoma įprastine verslo praktika ir nėra įprastai taikoma kitų šalių rinkose bei (ar) Lietuvoje, taip pat nėra naudojama pagal LR energetikos ministerijos tvirtinamuose Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planuose numatytas priemones. Prieš tai energetikos inovacija laikyta: energetikos inovacija yra įprastai taikoma kitose šalyse, tačiau laikoma nauja verslo praktika tik Lietuvoje, tokiu atveju tokios energetikos inovacijos įgyvendinimo sąnaudos nevertinamos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, vadovaujantis kainodarą reglamentuojančių VERT teisės aktų nuostatomis.

2022 m. balandžio 29 d. AB „Klaipėdos energija“ kreipėsi į VERT su paklausimu, ar investicijų projektai tokie kaip Absorbcinio siurblio įrengimas, ORC technologijos pritaikymas katilinėje, akumuliacinės talpos įrengimas, vadovaujantis Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašu, galėtų būti teikiami su prašymu leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir ar bendrovė galėtų pretenduoti į VERT teisės aktuose numatytas energetikos inovacijų skatinimo priemones.

VERT atsakymas, kuriame pateikiamas išaiškinimas kokios investicijos investicijos atitinka energetikos inovacijų apibrėžimą pagal esamą reglamentavimą (spausti ČIA)

VERT taip pat informavo prašymų veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje Taryba dar nėra gavusi.