Posėdis Nr. 753

2018-07-27

Parsisiųsti protokolo Nr. 753 medžiagą (29,34 Mb)

 

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Protokole Nr. SI-752 pateiktų klausimų aptarimo;
2. Dėl naujų teisės aktų projektų;
3. Dėl naujų teisės aktų;
4. Dėl teisės aktų taikymo praktikos;
5. Einamieji klausimai.

1 Klausimu
V. Stasiūnas. Informavo, kad pasiūlymai ir pastabos dėl Protokole Nr. SI-752 pateiktų dokumentų klausimais nagrinėjami šiame susitikime pagal darbotvarkę. Kitų pasiūlymų ir pastabų dėl Protokole Nr. SI-752 pateiktų dokumentų negauta.

2 Klausimu (TA projektai)
Šio protokolo 8 priede pateikiama;

 • VKEKK teikimas „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GET BALTIC” AUKCIONO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PROJEKTO DERINIMO”,
 • VKEKK 2018-07-24 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl UAB „GET Baltic” aukciono organizavimo nuostatų pakeitimo‘,
 • „GET Baltic” aukciono organizavimo nuostatų projektas ir Projektą lydintys dokumentai pateikiami: Protokolas Nr SI-753 priedas 8-1.zip;

Šio protokolo 9 priede pateikiama:

 • AM 2018-07-23 raštas Nr. (10-4)-D8-3848 „DĖL IŠVADŲ VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI PATEIKIMO”;
 • Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas ir Projektą lydintys dokumentai pateikiami: Protokolas Nr SI-753 priedas 9-1.zip;

Šio protokolo 10 priede pateikiama:

 • Grupės Seimo narių teikiamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir lydintys dokumentai.

Šio protokolo 13 priede pateikiama:

 • Informacija apie VKEKK 2018-07-26 posėdį
 • Komisijos 2018-07-26 posėdžio 4, 5, 6 ir 7 klausimais dokumentai pridedami: Protokolas Nr SI-753 priedas 13-1.zip;
 • VKEKK 2018-07-26 pranešimas. Pritarta UAB „GET Baltic” aukciono organizavimo nuostatų pakeitimui,
 • VKEKK 2018-07-26 pranešimas. Pritarta šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašo pakeitimams.
 • VKEKK 2018-07-26 pranešimas. Suderintos Išdujinto suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus aukciono sąlygos.

Šio protokolo 15 priede pateikiama:

 • LRV kanceliarijos teisės grupės išvada „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INFRASTRUKTŪRŲ REGULIAVIMO TARYBOS ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ ATŠAUKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 4, 8, 15, 16, 191, 22, 241, 25, 26, 31, 32, 34, 341, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ (TAP-18-1038, TAIS Nr.18-8415)”;
 • Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 191, 22, 241, 25, 26, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas ir su juo susijusius įstatymų projektai (lyginamieji variantai) ir Projektus lydintys dokumentai buvo pateikti: Protokolas Nr SI-750 priedas 12-1.zip;
 • LŠTA 2018-07-19 raštas Nr. 72 dėl energetikos įstatymo pakeitimo projekto (VEKT) pateikiamas Protokolas Nr SI-752 14 priedas;

Diskutuota
Pastabas ir pasiūlymus siųsti (pageidautina dubliuoti persiunčiant elektronines versijas e-paštu adresu info@lsta.lt) LŠTA. Gaunamų pastabų ir pasiūlymų aptarimas numatomas kituose darbo grupių susitikimuose.

3 Klausimu (Nauji TA)
Šio protokolo 17 priede pateikiama:

 • VKRKK 2018 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. O3E-2372 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-219 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”
 • ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠAS
 • Suvestinė redakcija nuo 2016-03-11

4 Klausimu (TA praktika)
Šio protokolo 1 priede pateikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” paklausimas dėl gyvenamojo buto paskirties keitimo reikalavimų įgyvendinimo:

 • UAB „Utenos šilumos tinklai” 2018 04 25 raštas Nr SD-134;
 • LŠTA 2018-04-26 raštas Nr. 35 AM ir VEI;
 • EM 2018-07-20 raštas – atsakymas Nr 1373;
 • AM 2018-06-07 raštas – atsakymas Nr 3088;
 • VEI 2018-05-10 raštas – atsakymas Nr. 1777.

Šio protokolo 3 priede pateikiama 

 • LITBIOMA ir LŠTA 2018-07-20 raštas Susisiekimo ministrui Nr. 07 20/01dėl leidimo vežti biokurą sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.

Šio protokolo 5 priede pateikiama 

 • AB „Kauno energija” 2018 07 19 pranešimas. „ŠILUMOS TIEKĖJAI REIŠKIA SUSIRŪPINIMĄ DĖL GRĖSMINGAI DIDĖJANČIOS BIOKURO KAINOS”;
 • ELTA, 2018 m. liepos 23 d. www.delfi.lt, „ENERGETIKAI NUOGĄSTAUJA – KYLANT BIOKURO KAINOMS GALI BRANGTI IR ŠILDYMAS”;

Šio protokolo 11 priede pateikiama 

 • Verslo žinių ir Baltpool informacija apie 2018-07-24 prekybos biržoje biokuro kainas ir biokuro kainų indeksą

Šio protokolo 12 priede pateikiama

 • LŠTA 2018-07-19 raštas Nr. 73 VKEKK „DĖL LŠTA IR VKEKK BENDRADARBIAVIMO”;
 • VKEKK atsakymo raštas (be datos ir numerio).

Šio protokolo 16 priede pateikiama:

 • EM 2018-07-26 raštas/atsakymas Nr. 1413 „Dėl šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įgyvendinimo”
 • UAB „Litesko” 2018-06-28 raštas Nr. 1.3-635 „Dėl šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įgyvendinimo” ir lydintys dokumentai pateikiami: Protokolas Nr SI-749 priedas 17-1.zip;

Diskutuota
Pastabas ir pasiūlymus siųsti (pageidautina dubliuoti persiunčiant elektronines versijas e-paštu adresu info@lsta.lt) LŠTA. Gaunamų pastabų ir pasiūlymų aptarimas numatomas kituose darbo grupių susitikimuose.

5 Klausimu (Informacija žiniasklaidoje, institucijų raštai ir pan.)

Šio protokolo 2 priede pateikiama: 

 • 2018-07-20 www.vz.lt, BNS „MINISTERIJA PRAŠO „DANPOWER” ATIDĖTI TAIKOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMĄ”;
 • 2018-07-20 Naglis Navakas „Verslo žinios” www.vz.lt, „VEI LEIDIMO „DANPOWER TAIKA” ELEKTRINEI DAR NEIŠDUOS”;
 • lrytas.lt, 2018-07-25 www.lrytas.lt, „„DANPOWER” REZULTATUS GERINO EFEKTYVIOS INVESTICIJOS”.

Šio protokolo 4 priede pateikiama 

 • 2018-07-22 Naglis Navakas „Verslo žinios” www.vz.lt, „DIDŽIAUSIAME EUROPOS RAUMENYJE ĮSTRIGO DUJŲ ADATA”

Šio protokolo 6 priede pateikiama 

 • LRT.lt, www.lrt.lt, 2018 m. liepos 23 d. www.delfi.lt, Joana Lapėnienė, LRT televizijos laida „Savaitė”, „GRĖSMĖS LIETUVOS ENERGETIKAI: „BLACKOUT`AS” UŽ 3 MILIJARDUS IR VSD ĮSPĖJIMAI”;
 • Vytautas Budzinauskas, BNS, 2018 m. liepos 24 d. www.delfi.lt, „VICEMINISTRAS: SINCHRONIZUOJANT TINKLUS, „BLACKOUT’AS” MAŽAI TIKĖTINAS”.

Šio protokolo 7 priede pateikiama

 • BNS 2018 m. liepos 23 d. www.delfi.lt, „SEKMOKAS – BAKO VISUOMENINIS KONSULTANTAS”

Šio protokolo 14 priede pateikiama

 • „Lietuvos rytas”, „Laiko ženklai” 2018-07-25 www.lrytas.lt, „SU LOGIKA PRASILENKIANTYS KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMAI: KAM ŽUDYTI SVEIKAS ĮMONES”.

Šio protokolo 18 priede pateikiama

 • Aurelija Karaliūtė 2018-07-27 www.delfi.lt, „ATSIJUNGIMAS NUO RUSIJOS: ŽINGSNIAI PRIEŠ PERIMANT VAIRĄ IŠ MASKVOS”

Šio protokolo 19 priede pateikiama

 • Justina Ilkevičiūtė www.delfi.lt, „NEIŠSPRENDŽIAMA LYGTIS: KAM LIETUVAI REIKIA DAR DVIEJŲ KOGENERACINIŲ ELEKTRINIŲ”

Diskutuota
Pastabas ir pasiūlymus siųsti (pageidautina dubliuoti persiunčiant elektronines versijas e-paštu adresu info@lsta.lt) LŠTA. Gaunamų pastabų ir pasiūlymų aptarimas numatomas kituose darbo grupių susitikimuose.

Nutarta:
Apie kitą darbo grupių susitikimą, dėl šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo lydinčių poįstatyminių norminių teisės aktų tolesnio aptarimo laiko ir vietos, bus pranešta atskirai asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt.