2020-09-07 Posėdis Nr. 862/587

2020-09-04

LŠTA informacinė suvestinė-IS-862_587 2020-09-07

LŠTA informacinės suvestinės-IS-862_587 2020-09-07 priedai

TEISĖS AKTŲ, DOKUMENTŲ PROJEKTŲ IR PRAKTIKOS 2020 METŲ 36 SAVAITĖS APŽVALGA