COVID_aktualijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 m. vasario 26 d. NUTARIMAS Nr. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO”
Suvestinė redakcija nuo 2021-10-16
Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04023
Nauja redakcija nuo 2021-07-01:
Nr. 506, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14469

2021 m. spalio 19 d.
Aplinkos ministerija išplatino informaciją, jog darbovietėse savikontrolės Covid tyrimo atliekas, tokias kaip testo kasetes, nosies tamponus, veido kaukes ir pirštines, kurios dėvimos atliekant savikontrolės tyrimą, reikia rinkti į atskirą skysčiams nepralaidų maišą, kuris turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Popierinės ar plastikinės pakuotės gali būti išmetamos į atitinkamus konteinerius. (AM pranešimas)

2021 m. rugsėjo 29 d.

LR Vyriausyės pranešimas „COVID-19 pandemijos valdymo priemonės„.

Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.
Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija.
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS
Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d.
Visą informaciją rasite ČIA.

2021 m. rugsėjo 29 d.

LR Vyriausybės informacija Vyriausybė pritarė: kaukes uždarose erdvėse dėvėti bus privaloma„. Siekiant stiprinti COVID-19 ligos valdymo priemones, Vyriausybė pritarė, kad valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimai, įskaitant privalomą kaukių dėvėjimą uždarose erdvėse, būtų privalomi, nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. Kartu nutarta rekomenduoti darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose.

Priėmus nutarimą, pagal operacijų vadovo nustatytas sąlygas veido kaukes bus privaloma dėvėti visose uždarose patalpose, t. y.: prekybos srityje, paslaugų teikimo vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių metu ir kt. Visą informaciją rasite ČIA.

2021 m. rugsėjo 15 d.

LR Vyriausybės informacija „Ilgai laukti duomenys: vakcinos veiksmingos net ir nuo delta atmainos”.

Lietuvos statistikos departamentas vykdo vakcinų veiksmingumo bei galimų šalutinių poveikių stebėseną Lietuvoje. Šiandien viešinamoje pirmojoje ataskaitos dalyje pateikiami duomenys apie gamintojo „Pfizer-BioNTech“ vakcinos „Comirnaty“ efektyvumą apsaugant nuo užsikrėtimo delta atmaina, hospitalizacijos ir mirties.
Atlikta analizė rodo, kad pasiskiepijusių asmenų rizika užsikrėsti sumažėja net 5 kartus, rizika patekti į ligoninę dėl COVID-19 yra 10 kartų mažesnė nei nepasiskiepijusiųjų, rizika numirti nuo COVID-19 – bent 20 kartų mažesnė. Daugiau skaitykite ČIA.

2021 m. rugsėjo 13 d.

LR Vyriausybės informacija „COVID-19 pandemijos valdymo priemonės„.
* Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galiterasti čia.
* Operacijų vadovo sprendimai
* Dažniausiai užduodami klausimai

2021 m, rugsėjo 10 d.

2021m. rugsėjo 9 d.

LR Vyriausybės pranešimas „Duomenų apžvalga: stebimas naujas koronaviruso atvejų šuolis„. Lietuvoje nuo praeitos savaitės vidurio stebimas naujų koronaviruso atvejų šuolis – jų skaičius auga daugumoje Lietuvos savivaldybių. Tarp naujų atvejų toliau daugėja vyresnio amžiaus asmenų ir tai lemia spartų ligoninių užimtumo augimą – tiek stacionaro, tiek reanimacijos lovų apkrova artėja prie ribos, nuo kurios bus atsisakoma dalies planinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, rodo naujausi duomenys. Visą pranešimą rasite ČIA.

2021 m. rugsėjo 9 d.

LR Vyriausybės informacija „Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemonės„.
Reikalavimai veikloms iki rugsėjo 13 d.
Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d.
Nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių dėvėjimas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos.
Visą informaciją rasite ČIA.

2021 m. rugsėjo 8 d.

LR Vyriausybės pranešimas Studentai galės rečiau testuotis, visi piliečiai – laisvai keliauti viešuoju transportu„. Galimybių paso neturintys mokiniai galės naudotis visu viešuoju transportu, o studentai – rečiau testuotis. Tokius pakeitimus šiandien priėmė Ministrų kabinetas.
Nuo rugsėjo 13 d. turėjo įsigalioti reikalavimas viešajame transporte turėti Galimybių pasą, tačiau  padaryta išimtis – bus galima ir be Galimybių paso naudotis visomis transporto paslaugomis. Tai ypač aktualu mokiniams nuo 16 metų, ypač vykstantiems į švietimo įstaigas, pavyzdžiui, neformaliojo švietimo mokyklas, kitose gyvenamosiose vietovėse.
Nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ar ja nepersirgę aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, besimokantys pagal tęstinio profesinio mokymo programas, norėdami dalyvauti kontaktiniuose mokymo užsiėmimuose, galės testuotis kas 7–10 dienų, t. y. nebūtinai kas 48 valandas, kaip iki šiol. Toks palengvinimas galios iki spalio 15 d. Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos kontaktiniu būdu vyksta tik turintiesiems Galimybių pasą – kitu atveju studentai gali dalyvauti tik nuotolinėse paskaitose ir užsiėmimuose.
Taip pat nustatytas dar vienas testavimo būdas Galimybių pasui gauti – greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas COVID-19 ligai nustatyti.

2021 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl CŠT darbo organizavimo po Galimybių paso įvedimo

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – asociacija) reagavo į narių susirūpinimą dėl darbo organizavimo, kai nuo šių metų rugsėjo 13 d. bus įvestas Galimybių pasas, ir situacijų, kai darbuotojai ar klientai yra ar bus nepasiskiepiję būtinojo kontakto metu.

Asociacija savo iniciatyva kreipėsi į institucijas dėl atsakymo į šį aukščiau minimą klausimą. Gautas atsakymas, kad nuo rugpjūčio 16 d. (pirmadienio) iki rugsėjo 13 d. įsigaliojo pereinamasis laikotarpis, kai paslaugų teikėjai gali pasirinkti, ar teikti paslaugas laikantis Operacijų vadovo sprendimų ir be Galimybių paso, ar su Galimybių pasu ir tuomet Operacijų vadovo sprendimai būtų tik rekomendacinio pobūdžio.

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių dėvėjimas ir atstumų laikymasis, išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos, todėl šilumos tiekėjų įmonių darbuotojams Galimybių pasas reikalingas tik teikiant paslaugas kontaktiniu būdu. Jeigu kontaktinės paslaugos neteikiamos, pvz. bendrauja tik darbuotojai tarpusavyje, tokiu atveju Galimybių paso nereikia. Iš gauto atsakymo galime matyti, kad be galimybių paso CŠT darbuotojai negali turėti jokio kontakto tiekiant paslaugas gyventojams, t. y jei reikalingas betarpiškas bendravimas su klientu, tiesioginis kontaktas.

Asociacijos teisininkas mano, kad problema kils tuomet, kai CŠT darbuotojai ar jų grupė nepasiskiepys, o tai trikdys CŠT veiklą, ypač artėjant šildymo sezonui, kai paslaugų poreikis iš esmės bus padidėjęs. Svarbu paminėti, kad gautas atsakymas suponuoja mintį, kad reikalinga sudarytį sąrašą darbuotojų, kurie turės vienokį ar kitokį kontaktą su klientais ir juos skiepyti kaip įmanoma greičiau. Taip pat primenama, kad CŠT turi teisę nušalinti darbuotojus, kurie neturės Galimybių paso, bei už tai nemokėti atlyginimo, o ypač tai liečia darbuotojus, kurie negalės išvengti kontakto su gyventojais.

Aktuali nuoroda, kurioje numatytos išimtys smulkaus remonto darbams, paslaugoms atvirose, uždarose erdvėse ir pan., pateikiama žemiau (daugiau informacijos apie išimtis ir reikalavimus): https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

2021 m. rugpjūčio 13 d.

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS.
Reikalavimai veikloms iki rugsėjo 13 d.

2021 m. rugpjūčio 11 d.

LR Vyriausybės pranešimai:
Patvirtintos naujos pandemijos valdymo priemonės. Sparčiai didėjant sergančiųjų skaičiui ir COVID-19 lovų užimtumui ligoninėse, Vyriausybė pritarė papildomoms pandemijos valdymo priemonėms. Priimtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad pandemija neperkrautų sveikatos priežiūros įstaigų, ir išvengti griežtesnių ribojimų visai visuomenei – kontaktinių ir planinių sveikatos paslaugų, verslų ribojimo ar grįžimo į nuotolinį mokymą. Taip pat siekiama apsaugoti dėl sveikatos būklės negalinčias skiepytis gyventojų grupes. Visą pranešimą rasite ČIA.
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS.
Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d.
Nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių dėvėjimas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos.
Sveikatos paslaugos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. Pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas taikomas nebus, tačiau, esant COVID-19 ligos simptomų, reikės testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams bus atliekamas nemokamai. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti perteklinių mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos institucijos paslaugos bus prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Bus prieinama tiek būtinoji, tiek planinė medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikės testuotis dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos požymių (karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), bus taikomas testavimas. Daugiau informacijos rasite ČIA.

2021 m. rugpjūčio 5 d.

LR Vyriausybės pranešimas Saugant visuomenę ir sveikatos sektorių bus nustatyti nauji ribojimai.
Siekiant apsaugoti sveikatos įstaigas nuo perkrovimo COVID-19 pacientais, lėtinti šio viruso plitimą, Vyriausybė pritarė priemonėms, kurios ribotų gyventojų, turinčių didelę apsikrėtimo riziką (neturinčių imuniteto ar neigiamo testo), kontaktus. Taip pat siekiama apsaugoti dėl sveikatos būklės negalinčias skiepytis gyventojų grupes. 
Numatyta, kad laisvai naudotis paslaugomis galės tik turintieji Galimybių pasą. Šį pasą galės gauti asmenys, pasiskiepiję pagal visą vakcinacijos programą, persirgę COVID-19 arba turintys ne anksčiau nei prieš 48 valandas atliktą neigiamą galiojantį COVID-19 testą.
Visą pranešimą skaitykite ČIA.

2021 m. rugpjūčio 3 d.

Duomenų apžvalga: koronavirusas labiausiai plinta tarp jaunesnių nei 50 metų asmenų.
Lietuvoje nuo liepos antros savaitės visiškai dominuoja delta atmaina – ji dabar sudaro apie 95 % visų diagnozuojamų atvejų. Su šios atmainos dominavimu prasidėjo ir eksponentinis atvejų augimas visoje Lietuvoje, rodo naujausi duomenys.

 • Klaipėdos ir Vilniaus regionuose šio atvejų augimo rezultatai jau stebimi ir ligoninėse, kuriose užimtų lovų skaičius taip pat didėja labai sparčiai.
 • 96 % asmenų, nuo 2021 m. birželio 1 d. hospitalizuotų ir mirusių nuo COVID-19, nebuvo visiškai vakcinuoti.
 • Šiuo metu infekcija labiausiai plinta tarp jaunesnių nei 50 metų asmenų (jie sudaro 80 % naujų registruojamų atvejų, o rudenį ir žiemą ši asmenų grupė sudarė apie 50 % visų užsikrėtimų).
 • Užsikrėtimų amžiaus struktūra yra atvirkštinė imunizacijos lygiui šiose grupėse.

Plačiau su naujausia COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia.
Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt.

2021 m. liepos 28 d.

Vyriausybė priėmė sprendimus dėl pandemijos valdymo priemonių. Siekiant užtikrinti, kad pandemija neperkrautų sveikatos priežiūros įstaigų ir netrikdytų kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, Vyriausybė siūlo taikyti papildomas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemones ir ribojimus šalyje, kai COVID-19 lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose artėja prie 300. Pasiekus nurodytą kriterijų, kontaktinės veiklos bus galimos jei asmenys atitinka Galimybių paso kriterijus.
Vyriausybės kanceliarijai kartu su ministerijomis pavesta suderinti būtinųjų kontaktinių veiklų, kurių vykdymui nebūtų taikomas reikalavimas turėti Galimybių pasą, sąrašą.
Atitinkamą Vyriausybė nutarimo projektą Sveikatos apsaugos ministerija įpareigota parengti iki rugpjūčio 2 dienos.
VISĄ PRANEŠIMĄ RASITE ČIA.

2021 m. liepos 23 d.

 1. LR Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas Nuo pirmadienio intensyvėja privalomas periodinis testavimas. Siekiant suvaldyti COVID-19 ligos Delta atmainos plitimą Lietuvoje, nuo liepos 26 d. įsigalioja papildytas darbų ir veiklos sričių sąrašas, kurių atstovai turės būtinai profilaktiškai periodiškai tikrintis dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Reguliariai tikrintis sveikatą privalės COVID-19 nepersirgę ir nepasiskiepiję tam tikrų sektorių ar veiklos sričių darbuotojai. Atsisakius ar dėl kitų priežasčių neatlikus privalomo periodinio testavimo, darbuotojas gali būti laikinai nušalintas nuo darbo.
  Daugiau skaitykite ČIA.
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas Saugus dalyvavimas renginiuose: paskiepyti ir persirgę turi daugiau galimybių. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) primena, kad dalyvaudami renginiuose išliktume atsargūs. NVSC specialistai atsako į dešimt klausimų ir primena, kokie reikalavimai šiuo metu dėl COVID-19 infekcijos keliami kultūros ir pramoginiams renginiams bei į ką turime atkreipti dėmesį, kad juose jaustumėmės saugūs ir apsaugotume kitus.
  Daugiau skaitykite ČIA.

2021 m. birželio 1 d.

LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas Galimybių pasas: kas keičiasi nuo birželio 1 d.?. Nuo š. m. birželio 1 d. įsigalioja dar lankstesnės sąlygos besinaudojantiesiems Galimybių pasu. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikia svarbiausius pasikeitimus. Plačiau apie tai skaitykite ČIA.

2021 m. gegužės 26 d.

LR Vyriausybės informacija „COVID-19 pandemijos valdymo priemonės
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 26 d.
– Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galiterasti čia (suvestinė redakcija nuo 2021-05-24 iki 2021-05-30). 
Operacijų vadovo sprendimai
Dažniausiai užduodami klausimai

2021 m. gegužės 17 d.

LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengta informacija „Galimybių paso ir ES skaitmeninio žaliojo pažymėjimo skirtumai”. Ekonomikos ir inovacijų ministerija sulaukia nemažai klausimų, kuo skiriasi Galimybių pasas nuo ES skaitmeninio žaliojo pažymėjimo. Galimybių pasas yra skirtas veikloms Lietuvoje atverti, o ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas – saugiam keliavimui tarp valstybių užtikrinti. Siekdami glaustai ir aiškiai pateikti informaciją, paruošėme atmintinę, kurioje aptariami pagrindiniai šių dokumentų skirtumai. 
Plačiau apie tai skaitykite ČIA.

2021 m. gegužės 12 d.

LR Vyriausybės pranešimas Duomenų apžvalga: jau panaudota 1,2 mln. COVID-19 vakcinų dozių. Šalyje imunitetą nuo COVID-19 jau turi beveik milijonas žmonių ir skiepijimo tempas yra didelis – per pastarąsias 7 dienas vienam nustatytam naujam COVID-19 atvejui teko 10 žmonių, gavusių pirmą vakcinos dozę.
Visą pranešimą rasite ČIA.

2021 m. gegužės 11 d.

LR energetikos ministerija informuoja, kad Galimybių pasą bus galima gauti apsilankius specialiai sukurtame interneto puslapyje ir atlikus vos du veiksmus – suvedus asmens autentifikavimo duomenis ir išsisaugojus gautą QR kodą telefone ar kompiuteryje. Plačiau apie tai skaitykite ministerijos pranešime Galimybių pasą bus galima gauti specialiame interneto puslapyje.

2021 m. gegužės 10 d.

LR Vyriausybės informacija „COVID-19 pandemijos valdymo priemonės„.
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 10 d.
– Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galiterasti čia (suvestinė redakcija nuo 2021-05-11 iki 2021-05-16). 
Operacijų vadovo sprendimai
Dažniausiai užduodami klausimai

2021 m. kovo 24 d.

LR Vyriausybės informacija Duomenų apžvalga: regionai, kuriuose vyrauja britiškojo viruso atmaina, pirmauja ir pagal susirgimų, ir pagal hospitalizacijos atvejų skaičių šalyje„.
Lietuvos regionai, kuriuose vyrauja vadinamojo britiškojo (B.1.1.7) viruso atmaina, pirmauja ir pagal susirgimų, ir pagal hospitalizacijos atvejų skaičių šalyje. Nuo praeito pirmadienio susirgimai Vilniaus apskrityje sudarė 54 % visų Lietuvos atvejų ir nuo vasario nustatomų atvejų skaičius išaugo dvigubai. Plačiau skaitykite ČIA.

2021 m. kovo 17 d.

LR Vyriausybės parengta informacija Duomenų apžvalga: pandemijos rodikliai šalyje ir toliau šiek tiek banguoja.
Lietuvoje pandemijos rodikliai ir toliau šiek tiek banguojantys – jų dinamika dabar panaši kaip prieš 3 savaites: atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų procentas pradėjo šiek tiek augti, bet staigių pokyčių nėra.
Plačiau skaitykite ČIA.

2021 m. kovo 17 d.

LR Vyriausybės informacija „COVID-19 pandemijos valdymo priemonės”.
– Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galiterastičia (suvestinė redakcija nuo 2021-03-16).
Operacijų vadovo sprendimai
Dažniausiai užduodami klausimai.

2021 m. kovo 10 d.

LRV 2021-03-10 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės
Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 10 d.
– Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galiterastičia (suvestinė redakcija nuo 2021-03-10). 
Operacijų vadovo sprendimai
Dažniausiai užduodami klausimai

2021 m. kovo 9 d.

LR Vyriausybės informacija „Duomenų apžvalga: pandemijos pagreitis vėl yra neigiamas„.
Prieš porą savaičių prasidėjęs atvejų kilimas stabilizavosi ir perėjo į laipsnišką kritimą, pandemijos pagreitis vėl tapo neigiamas ir sumažėjo savivaldybių kuriose atvejų skaičius kyla kaip ir savivaldybių, kurios yra juodoje zonoje.
– Naujų atvejų skaičius vėl pradėjo kristi ir pasiekė 432 atvejų per dieną vidurkį – tai mažiau paskutinį kartą fiksavome 2020 m. spalio 23 dieną. Tyrimų apimtys per porą savaičių padidėjo maždaug 1000 tyrimų per dieną ir tai sumažino teigiamų tyrimų procentą iki 6 proc.
– Savivaldybių pasiskirstymas pagal zonas praeitą savaitę ir prieš dvi savaites – juodoje zonoje esančių savivaldybių sumažėjo perpus.
– Po 10 dienų teigiamoje zonoje, pandemijos pagreitis vėl tapo neigiamas – tiek teigiamų atvejų skaičius tiek teigiamų testų procentas krito bent 20 proc. per 7 dienas.
– Pandemijos pagreičiui vėl tapus neigiamam, sumažėjo ir kurį laiką augęs savivaldybių, kuriose atvejų skaičius kyla, ir taip pat tų, kuriose teigiamų tyrimų procentas kyla. Dabar abiejuose kategorijose turime apie 20 savivaldybių.

Plačiau su COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia.
Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt.

2021 m. kovo 3 d.

LR Vyriausybės parengta informacija. COVID-19 PANDEMIJOS VALDYMO PRIEMONĖS (Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 24 d.)
– Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galite rasti čia (suvestinė redakcija nuo 2021-02-25). 
Operacijų vadovo sprendimai
Dažniausiai užduodami klausimai
Skelbiamas karantinas visoje Lietuvoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val.
VISI RIBOJIMAI ČIA.

2021 m. vasario 23 d.

DUOMENŲ APŽVALGA.
Lietuvoje naujų atvejų skaičiaus mažėjimas sustojo, mobilumo šalyje lygis grįžo į buvusį lapkričio ir gruodžio lygį, pradėjo daugėti savivaldybių, kuriose atvejų skaičius ir teigiamų testų procentas auga. Pandemijos pagreitis pirmą kartą nuo 2021 m. sausio 1 d. tapo teigiamas ir siekia +10 % – to priežastis yra mažėjant testavimo apimtims išaugęs teigiamų tyrimų procentas. 24 Lietuvos savivaldybėse augo atvejų skaičius, o 32 savivaldybėse augo teigiamų testų procentas – šie skaičiai didžiausi nuo gruodžio
vidurio. Taip pat praeitą savaitę pirmą kartą nuo lapkričio pradžios Lietuvoje mirė mažiau nei 1 000 žmonių. Plačiau ČIA.

2021 m. vasario 15 d.

LR Vyriausybės pranešimas „Duomenų apžvalga: koronaviruso atvejų mažėja, tačiau dauguma savivaldybių išlieka raudonojoje zonoje”.
Lietuvoje išlaikomos naujų atvejų skaičiaus mažėjimo tendencijos, tačiau dauguma savivaldybių dar vis yra raudonoje zonoje (scenarijus C).
– Atvejų skaičiaus ir teigiamų tyrimų procento kritimas 2021 m. vasario 8-14 d. išliko stabilus – pandemijos pagreitis buvo -16 %.
– Išlaikius panašų neigiamą pagreitį, Lietuva geltoną zoną (scenarijų B) pasiektų kovo viduryje.
– Šiuo metu 51-oje Lietuvos savivaldybėje 7 dienų naujų atvejų vidurkis yra 10 arba mažiau atvejų.
Plačiau su COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia.
Taip pat kviečiame susipažinti su Užsienio reikalų ministerijos parengta Covid-19 situacijos apžvalga užsienio šalyse.
Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt.

2021 m. vasario 10 d.

LRV 2021-02-10 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės
Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galiterasti čia (suvestinė redakcija nuo 2021-02-02). 
Operacijų vadovo sprendimai
Dažniausiai užduodami klausimai
Skelbiamas karantinas visoje Lietuvoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. vasario 28 d. 24:00 val.
VISI RIBOJIMAI ČIA.

2021 m. vasario 9 d.

DUOMENŲ APŽVALGA
Lietuvoje išlaikomos naujų atvejų skaičiaus mažėjimo tendencijos, tačiau COVID-19 pacientų skaičius šiuo metu vis dar yra 5 kartus didesnis, nei kad buvo prieš antros bangos pradžią, ir perteklinis mirtingumas tebesiekia 20–30 %. Atvejų skaičiaus ir teigiamų tyrimų procentas 2021 m. vasario 1–7 d. mažėjo greičiau; toliau daugėja savivaldybių, kuriuose per 7 dienas buvo fiksuota iki 5 atvejų per dieną – jų dabar turime 32. Tačiau ligos geografinis paplitimas vis dar yra platus ir naujų židinių atsiradimo rizika išlieka aukšta visoje Lietuvoje.
Plačiau su COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia.

2021 m. sausio 26 d.

Ekspertų taryba siūlo toliau tęsti karantino priemones.
Ekspertų taryba, įvertinusi epidemiologinę šalies situaciją, konstatuoja, kad iki šiol Ekspertų tarybos siūlytos ir Vyriausybės įgyvendintos epidemijos valdymo priemonės duoda teigiamą rezultatą: palyginti su antrosios COVID-19 bangos maksimumu, sumažėjo naujų COVID-19 atvejų (7 parų vidurkis sumažėjo nuo 3 065 iki 935) ir savaitės mirčių (nuo 322 iki 186) skaičius, gerėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų situacija (maksimalus COVID-19 pacientų skaičius ligoninėse sumažėjo nuo 2 571 iki 1 689). Jau vakcinuota dauguma pirmojo prioriteto asmenų: asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų COVID-19 imuniteto lygis šiuo metu viršijo vidutiniškai 80 %, slaugos ir globos institucijų personalo – 70 %.

2021 m. sausio 21 d.

Gautas LR Vyriausybės kanceliarijos atsakymas dėl LŠTA prašymo sudarant prioritetinių ir tikslinių grupių sąrašus skiepijant COVID-19 vakcina, prioritetą suteikti ir CŠT įmonių operatyviniam personalui. Panašus prašymai buvo gauti ir iš kitų organizacijų, LRVK informuoja,  kad visi siūlymai yra perduoti svarstyti Nepriklausomų ekspertų patariamajai tarybai, o Sveikatos apsaugos ministerijos prašoma išnagrinėti ir, įvertinus patariamosios tarybos nuomonę bei numatomus vakcinų pristatymo terminus, informuoti apie tolesnius veiksmus.

2021 m. sausio 12 d.

Asociacija pateikė Energetikos ministerijai patikslintą informaciją kiek CŠT darbuotojų (operatyvinis personalas) būtų poreikis skiepyti prioriteto tvarka (lenetelė pagal įmones). Informaciją Energetikos ministerija teiks Sveikatos apsaugos ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai.

2021 m. sausio 11 d.

Primename, kad CŠT įmonės gali gauti subsidijas už darbuotojus, kurie išleisti į prastovas. Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu darbdaviui paskelbus prastovą, darbuotojams, kuriems yra paskelbta prastova, mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesio atlyginimas, kurį kompensuoja valstybė. Kompensuojama 100 proc. nuo darbdavio apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA (963 Eur). Jeigu darbuotojui prastova DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui.

Subsidija darbo užmokesčiui bus mokama, kol tęsiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija bei karantinas ir užimtam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, taip pat dar mėnesį po ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo, kai asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova.

Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo Užimtumo tarnybai teikiami šie dokumentai (iki mėnesio pabaigos už praėjusį mėnesį):

a) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. Forma čia;

b) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. Forma čia;

c) dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, patvirtinta kopija;

d) darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio parašu, mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis, arba kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais). 

2020 m. gruodžio 30 d.

COVID-19 situacija Lietuvoje įgavo grėsmingą pobūdį. Priminsime, kad infekcinės ligos plinta, kai yra infekcijos šaltinis, palankūs plitimui keliai ir imli visuomenė. Rudens pradžio-je nepavykus suvaldyti taškinių infekcijos židinių, užkratas paplito po visą šalį. Turimais pajėgumais jau nepavyksta ne tik užgniaužti infekcijos šaltinių, bet ir patikimai juos iden-tifikuoti. Laukiant plataus masto vakcinacijos, šiandien pagrindinė COVID-19 kontrolės priemonė yra infekcijos plitimo kelių valdymas.
Lietuvos mokslų akademijos straipsnis „Lietuvos mokslų akademijos COVID-19 komisija apie pandemiją ir jos valdymą“

2020 m. gruodžio 30 d.

LR Vyriausybės 2020-12-30 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės (informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 30 d.)

2020 m. gruodžio 17 d.

Komentarai į CŠT įmonėms karantino metu aktualius klausimus.

Klausimas: Pvz.  vienose įmonėse  gruodžio mėn., kitose sausio mėn.  suplanuotos inventorizacijos. Jeigu didžioji dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, tai inventorizacijos metu mažiausiai 3 darbuotojai dirbs artimame kontakte. Galima nukelti į vasarį, gal kovą, bet vėluos finansinė atskaitomybė.

Komentaras: Daugeliu atveju įmonių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tad metines finansines ataskaitas Registrų centrui reikia pateikti kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. Ne nuotoliniu būdu galima dirbti įmonėje, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą. Svarbu, kad darbuotojai nesibūriuotų, dėvėtų kaukes ir laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų. Viešose vietose galima būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis.

Klausimas: Reikia pasitarti kokiu režimu ir kaip dirbti mums daugiabučiuose. Renovacija vyksta, rangovai eis į butus. Mes deklaruojame, kad eisime į butus tik avarijos atveju. Gyventojas remontuoja butą, nori pasikeisti gyvatuką. Mes nudrenuoti galime, suderinti veiksmus telefonu, bet reikės papulti į gyventojo sandėliuką (kai kur), o po to pas 5 arba 9 aukšto gyventojo butą nuorinti vamzdyną.

Komentaras: Jei darbas susijęs su darbuotojų išvyka į kitus objektus, būtina užtikrinti, kad objekte dalyvaujantys darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, vengtų tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytųsi asmens higienos reikalavimų, nesibūriuotų. Pagal galimybes organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo. Jei darbuotojai vežami į ar iš darbo, transporto priemonėse neturi būti asmenų iš skirtingų pamainų, brigadų, grupių. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą. Viešose vietose galima būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis.

Likime sveiki!

2020 m. gruodžio 4 d.

2020 m. gruodžio 4 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas , kuriuo įpareigoti asmenys „2.1.5.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 2 asmenų ar šeimos narių), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų“.
Vyriausybės 2020 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1341DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO„.

LRV 2020 lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

LRV 2020 kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO (suvestinė redakcija 2020-05-15 d.);

2020 m. lapkričio 5 d.

Rekomendacijos darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu

2020 m. liepos 23 d.

Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos prašymą pateikti informaciją apie per Covid-19 pandemijos (karantino priemonių taikymo) laikotarpį vartotojams (gyventojams/verslui) atidėtų mokesčių už suteiktas paslaugas bei susidariusių įsiskolinimų dydžius ir terminus, LŠTA apklausė savo narius.
Apklausos rezultatai parodė, jog šilumos tiekimo įmonės nesulaukė gausaus besikreipiančių prašymų atidėti mokėjimus už šilumos energiją karantino metu. Į didžiąją dalį įmonių nesikreipė nė vienas vartotojas, o santykinai daugiausia tokių vartotojų buvo didžiuosiuose miestuose.
Atidėti mokėjimai iš esmės neįtakojo skolininkų skaičiaus ar bendros skolos dydžio. Įsiskolinimas 2020 m. kovo-birželio mėnesiais buvo netgi mažesnis lyginant su atitinkamais 2019 metų laikotarpiais, kadangi praktiškai visuose miestuose šilumos kainos buvo žemesnės, o dėl šiltesnių lauko oro sąlygų šį šildymo sezoną šilumos suvartojimas pastatuose mažesnis.  
Šildymo sezono metu didžiausios skolų apimtys paprastai būna šalčiausiais žiemos mėnesiais, o vėliau mažėja, kadangi karantino sąlygos buvo paskelbtas šildymo sezonui besibaigiant, ryškaus vartotojų įsiskolinimo šuolio nebuvo užfiksuota. Išsami atskirų įmonių informaciją pateikta ČIA

2020 m. birželio 9 d.

Dėl koronaviruso pandemijos ir jos sukeltų ekonominių sunkumų savivaldybėse suteikiama parama buvo padidinta, kartu palengvintos jos suteikimo sąlygos, bet dauguma pakeitimų galios nuolatos.

Kompensacijos už šildymą ir karštą bei geriamąjį vandenį

Kai vertinama, ar asmuo arba šeima turi teisę į kompensacijas už šildymą bei vandenį, anksčiau buvo atsižvelgiama į turimą turtą. Tačiau 6 mėnesius po ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo turtas nebebus vertinamas, o pasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu kompensacijos bus kreipiamasi pirmą kartą (arba po 2 metų pertraukos nuo gavimo), turtas nebus vertinamas pirmus 3 mėnesius. Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinę už šildymą bei vandenį žmonės, tačiau svarbu, kad su tiekėjais būtų sudaryta sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas būtų priteisęs apmokėti skolą.

Kompensacijos už šildymą

Šias kompensacijas galima gauti apskaičiavus, kiek per mėnesį šeimai ar asmeniui atsieina šildymas. Pavyzdžiui, jeigu vienas gyvenantis asmuo per mėnesį gauna 300 eurų pajamų, iki šiol už šildymą jis neturėjo mokėti daugiau nei 17,5 euro. Viršijančios šią sumą išlaidos kompensuojamos. Nuo birželio vienam gyvenančiam asmeniui bus kompensuojama didesnė išlaidų šildymui dalis. Dabar tas pats pavyzdyje minėtas žmogus neturėtų mokėti daugiau nei 11,25 eurų – likusi išlaidų dalis kompensuojama. Jeigu pajamos, tenkančios asmeniui, yra mažesnės nei 187,5 euro, kompensuojama visos faktinės išlaidos būsto šildymui, jeigu būstas nėra labai didelis arba jam šildyti nereikia neproporcingai daug kuro.

Kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomi šie naudingojo būsto ploto normatyvai:

– 50 kvadratinių metrų, jei žmogus gyvena vienas.

– 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui.

– 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui.

– 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui.

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 narių šeimai šildymas kompensuojamas už ne didesnį nei 70 kvadratinių metrų naudingąjį plotą.

Daugiau informacijos ČIA

2020 m. balandžio 17 d.

Energetikos ministerija COVID-19 ir ekonomikos skatinimo priemonių kontekste paprašė skubos tvarka pateikti informaciją apie finansinės paramos (ES parama, KKP, biudžetas) poreikius papildomiems projektams CŠT sektoriuje. LŠTA (daugiau informacijos ČIA)

2020 m. balandžio 15 d.

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kurie leidžia perkančiosioms organizacijoms dėl koronaviruso paskelbtos ekstremalios situacijos metu atlikti pirkimus greičiau ir paprasčiau.

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai sudarys galimybes perkančiosioms organizacijoms netaikyti privalomų tiekėjų pašalinimo pagrindų ir reikalauti pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų tais atvejais, kai tai būtina siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą. Be to, perkančiosios organizacijos, atlikdamos tarptautinius pirkimus ir pasirinkusios neskelbiamų derybų būdą, dėl ypatingos skubos galės sudaryti pirkimo sutartį netaikydamos pirkimo procedūroms ir sutarties turiniui keliamų reikalavimų. Tai bus galimybė išspręsti praktinius nepagrįstus sunkumus tais atvejais, kai skubiai reikalingas prekes, paslaugas ar darbus gali suteikti vienas tiekėjas. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti palengvinimai bus taikomi iki jų įsigaliojimo pradėtiems pirkimams. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nors pirkimo procesui reikalavimai ir nebus keliami, atskaitomybė už tokius pirkimus išliks – atlikus pirkimą bus skelbiama ataskaita ir pirkimo sutartis. VPĮ Suvestinė redakcija nuo 2020-03-19 iki 2020-06-30

2020 m. balandžio 14 d.

Ką būtina žinoti apie prastovas ir subsidijas darbdaviams ekstremalios situacijos ir karantino dėl COVID-19 laikotarpiu? Teisininko komentaras.

2020 m. balandžio 9 d.

PRASTOVA – KĄ DAR NUTYLĖJO VALDŽIOS ATSTOVAI?

Lietuvoje dėl įvestos ekstremalios situacijos ir paskelbto karantino, sunkumų patiriančiam verslui, Valstybė skirs paramą, kuria siekiama iš dalies kompensuoti prastovos išlaidas ir išsaugoti darbo vietas. 
Nemaža dalis verslo, vertindami situaciją bei viešojoje erdvėje politikų dėstomą poziciją, kad prastovos paskelbimas įmonėse yra puikus pasirinkimas, kurį Valstybė rems, nusprendė karantino laikotarpiu pasinaudoti būtent šiuo Valstybės pažadais remiamu darbo vietų ir verslo išsaugojimo pasiūlymu.
Tačiau didžiausias klausimas – ar apie viską buvo pagalvota? Atsakymas – ne, kadangi yra ir kita prastovos pusė, apie kurią valdžios atstovai nutylėjo. Tik atsakymo į klausimą – tyčia ar dėl aplaidumo – greičiausiai nerasime, taip pat, kaip ir nerasime kaltų. Tačiau ieškoti sprendimo ir laiku imtis reikiamų ir skubių veiksmų galimoms pasekmėms užkirsti kelią – būtina.

Daugiau apie prastovas skaitykite advokatų kontoros „JurisConsultus“ PRANEŠIME.

2020 m. balandžio 7 d. CŠT įmonių specialistų laikino pakeitimo (nuomos) poreikio (ligos ar izoliacijos atveju), esant ekstremaliai padėčiai bei naujausi šilumos tiekimo įmonių poreikiai ir patirtis.

Esant šalyje karantino sąlygomis, CŠT įmonės ieško būdų kaip užtikrinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų atliekamų funkcijų tęstinumą (pvz. katilinių operatoriai, dispečeriai), jeigu nuolatinis specialistas susirgtų ir įmonė neturėtų pakaitinio personalo. Dėl to ypač sunerimę mažų miestų šilumos tiekėjai. Atitinkamai kitos ŠT įmonės, ar nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie turi pakankamą dirbančių specialistų skaičių, galbūt galėtų teikti rezervinio personalo paslaugą, t.y. galėtų savo darbuotoją laikinai įdarbint kitoje įmonėje, jeigu pastaroji neturėtų reikiamos kategorijos pakaitinio etato.

 • Šiuo klausimu LŠTA apklausė narius dėl esamos situacijos, kad išsiaiškinti poreikį (Apklausos rezultatus rasite ČIA).
 • Teisininko komentarą dėl tokios paslaugos gavimo/teikimo, atsakomybės ir apmokėjimo proceso įteisinimo darbuotojų nuomos sutartis ar kt. variantai) rasite ČIA.
 • Vilniaus šilumos tinklų turimą argumentacija dėl darbo izoliacijos sąlygomis, kuomet personalas laikinai apgyvendinamas įmonės patalpose (rasite ČIA)

2020 m. balandžio 3 d.

Vilniaus šilumos tinklų rekomendacijos (nurodymai) darbuotojams karantino metu.

2020 m. balandžio 3 d.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijos ir atsakymai šilumos tiekėjams, kaip elgtis ir kokių apsaugos priemonių imtis savo darbe.

2020 m. balandžio 1 d.

Elektros ir šilumos įmonių jau prašoma atidėti mokėjimus. Daugiau skaitykite ČIA.

2020 m. kovo 31 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas dėl prastovų:

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad LR darbo kodekso 47 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo. Nei Darbo kodeksas, nei kiti įstatymai nenumato išimčių dėl prastovos skelbimo ir subsidijų mokėjimo pagal įmonių veiklos pobūdį. Todėl Jūsų nurodytu atveju šilumos tiekimo įmonė taip pat gali paskelbti daliai darbuotojų prastovas, jeigu jie neatlieka tam tikrų darbų.

Vienintelė šiuo metu LR užimtumo įstatyme galiojanti sąlyga, kad darbdaviai, kuriems iš Užimtumo tarnybos bus mokama subsidija darbo užmokesčiui, darbo vietas užimtiems asmenims turės išlaikyti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos. Tai reiškia, kad subsidija darbo užmokesčiui bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, o darbdavys turės įsipareigoti išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

Tačiau paminėtina, kad šiandien Seime turi būti svarstomi Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai, susiję su prastovos skelbimu ir subsidijų mokėjimu.

Apie projektuose siūlomus pakeitimus galite pasiskaityti čia:
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nauji-sprendimai-kas-gales-pasinaudoti-subsidijomis-paskelbus-prastova

Apie Seime priimtus įstatymų pakeitimus taip pat skelbsime mūsų tinklalapio naujienose.

2020 m. kovo 25 d.

LŠTA parengė apžvalgą apie Koronavirusą kaipnenugalimą jėgą (force majeure). Prašome susipažinti ir naudoti atsakant į fizinių ir juridinių vartotojų paklausimus. Žr. ČIA.

2020 m. kovo 24 d.

2020-03-23 LŠTA organizavo pasitarimą tarp šilumos tiekimo įmonių ir valdžios institucijų (EM ir VERT) dėl šilumos tiekimo įmonių darbo specifikos ir problemų sprendimo karantino metu.
Apibendrintą pasitarimo santrauką galite rast ČIA.

2020 m. kovo 23 d.

Advokatų kontora TGS Baltic dalinasi naudinga informacija. Suprantame, kad šiame pokyčių kupiname laikotarpyje gali kilti nemažai iššūkių. Vienus, ko gero, jau identifikavote patys, kiti – dar laukia ateityje. Kad būtų paprasčiau suvaldyti visas galimas rizikas, parengėme teminę atmintinę, aktualią visoms industrijoms. Tikimės, kad Jums ši informacija bus naudinga.
Visą TGS BALTIC ekspertų paruoštą informaciją COVID-19 kontekste galite rasti ČIA.

2020 m. kovo 20 d.

Šiandien LŠTA organizavo pasitarimą tarp šilumos tiekimo įmonių dėl šilumos tiekimo įmonių darbo specifikos ir problemų sprendimo karantino metu.
Apibendrintą pasitarimo santrauką galite rasti ČIA.

2020 m. kovo 18 d.

Šilumos tiekimo įmonių informacija, kokių veiksmų imtasi karantino laikotarpiu, siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą:

1. Karantino laikotarpiu ( kovo 16–30 d.) įmonė neaptarnauja klientų fiziškai. Vartotojus kviečiame aktualius klausimus spręsti nuotoliniu būdu – telefonu arba el. paštu.
Darbuotojams, kurie paprastai į darbą ir iš darbo važiuoja viešuoju transportu, yra suteikiama pavežėjimo į/ iš darbo galimybė bendrovės transportu.
Darbo patalpos kasdien yra dezinfekuojamos, darbuotojai raginami dažniau vėdinti patalpas, plauti rankas (pakabintos instrukcijos rankų plovimo vietose, kaip tai daryti teisingai). Greta muilo yra padėti ir dezinfekcinio skysčio buteliukai.
Bendrovės paslaugų užtikrinimo skyriaus darbuotojai ir dispečerinio valdymo ir šilumos tinklų tarnybos darbuotojai, turintys operatyviai reaguoti ir vykti pas vartotojus lokalizuoti avarijų, jei šios įvyksta, yra aprūpinti respiratoriais, vienkartinėmis pirštinėmis ir dezinfekciniu skysčiu. Nuvykę į vietą, pasiteirauja, ar ten nėra sergančių arba izoliuotų žmonių, ir tik tuomet eina vidun. Tokie yra mūsų veiksmai, saugant darbuotojus.

2. Įmonė   ėmėsi prevencinių priemonių dėl Koronaviruso plitimo, pirmiausia,  pasirūpinant   darbuotojų darbo ir kitų bendro naudojimo patalpų aplinkos valymu, naudojant dezinfekcinį skystį.  Visuose bendrovės padaliniuose sustabdytas klientų aptarnavimas, bendraujama tik telefonu ir el.paštu. Planiniai šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų patikrinimai, karšto vandens skaitiklių keitimas, plombavimas ir kiti darbai  (išskyrus avarinius atvejus) taip pat sustabdyti.  Atšaukti darbuotojų išvykimai ne įmonės ribose, periodiniai darbuotojų mokymai.  Siekiama užtikrinti, kad į bendrovės  ar bet kurio bendrovės padalinio teritoriją nepatektų pašalinių žmonių bei transporto, išskyrus transportą įvežantį kurą bei  prekes į centrinį sandėlį. Nuo šiandien pradėta organizuoti darbuotojų darbą nuotoliniu būdu.

3. Karantino laikotarpiu perorganizavome savo veiklą dirbant lanksčiu darbo grafiku, nuotoliniu būdu bei taikome budėjimo namuose darbo rėžimą. Minimalizavome administracijoje fiziškai dirbančių žmonių skaičių bei pasitarimų skaičių. Vartotojus aptarnaujame tik nuotoliniu būdu.
Būkite sveiki.

2020 m. kovo 18 d.

Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir dėl to šalyje paskelbto karantino rėžimo, energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius) teikia savo nuomonę ir rekomendacijas dėl biokuro priėmimo procedūros vykdant biržoje sudarytus sandorius (žr. ČIA).

2020 m. kovo 17 d.

UAB “Informatikos ir ryšių technologijų centras” dalijasi išmaniųjų sistemų pagalbos galimybėmis šiuo sudėtingu laikotarpiu.

2020 m. kovo 17 d.

TGS Baltic komanda paruošė bei aptarė webinaro metu COVID-19 KELIAMAS RIZIKAS VERSLUI IR KAIP JAS SUVALDYTI:

 • Galimybė remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;
 • Galimybė remtis specialiu teisiniu reguliavimu dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms;
 • Poreikis peržiūrėti ir papildyti galiojančias sutartis bei modifikuoti jas ateityje;
 • Galimi darbuotojų darbo organizavimo pakeitimai ir prevencinės priemonės.

daugiau žr. čia

2020 m. kovo 17 d.

LŠTA administracijos darbo režimas KARANTINO  laikotarpiu: LŠTA biure darbo valandomis nuolat dirba 1-2 darbuotojai: Mantas Paulauskas ir Evaldas Čepulis. Valdas Lukoševičius ir Romaldas Morkvėnas dirba nuotoliniu būdu. Kiti darbuotojai išleisti eilinių atostogų.

2020 m. kovo 17 d.

Paskelbus karantino sąlygas šalyje, asociacijos Taryba priėmė sprendimą atšaukti suplanuotą š.m. balandžio 17 d. Energetikų dienos šventę Kėdainių arenoje. Renginys šiemet nebus organizuojamas.

2020 m. kovo 16 d.

SKUBŪS TEISINIAI COVID-19 IR KARANTINO NULEMTI KLAUSIMAI