Garbės ženklo nuostatai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija parengė Šilumos energetiko Garbės ženklo apdovanojimų nuostatus. Šiuo apdovanojimu siekiama pagerbti ir paviešinti Lietuvos ir pasaulio visuomenei šalies šilumos ūkio sektoriaus įvairių pakopų darbuotojus ir specialistus, išsiskiriančius savo iniciatyva, kūrybiškumu, sugebėjimu efektyviai dirbti individualiai ir komandoje, sąžiningumu ir pasišventimu savo profesijai, nusipelniusius aukšto pripažinimo ir pagarbos.

ŠILUMOS ENERGETIKO GARBĖS ŽENKLO APDOVANOJIMO NUOSTATAI