Ričardas Leckas

Sukurtos forumo temos

Rodomos 3 temos - nuo 1 iki 3 (viso: 3)

2021-04-14

9:25

Ričardas Leckas

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Turto vertintojai

Kas gali rekomenduoti gerą turto vertintoją. ,,Elektrėnų komunalinis ūkis” 8-698-86360 Ričardas L.

2020-01-15

11:05

Ričardas Leckas

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Dėl teisių įgyvendinimo

Esame UAB, kurios 100 proc. akcijų priklauso savivaldybei. Iki 2019-01-01 savivaldybė savo turtines ir neturtines teises įgyvendindavo per savivaldybės tarybą. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo 2019-01-01 savivaldybės turtines ir neturtines teises AB ir UAB įgyvendina per vykdomąją valdžią, t.y. administracijos direktoriui perduodamos visos, visuotiniam akcininkų susirinkimui priskirtos teisės. Tarybai palikta pareiga priimti sprendimus dėl atskyrimo bei įstatinio kapital…

2019-02-19

10:35

Ričardas Leckas

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Rezervinė katilinė

Norėčiau pasirašyti šilumos rezervo tiekimo sutartį 10 MW. (kilnojamos katilinės). Pasijungimo taškai yra. Katilinės gali būti 3×3,5 MW, 2×5 MW ir t.t. Tel. 8-698-86360 UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis”
Rodomos 3 temos - nuo 1 iki 3 (viso: 3)