Atsakymas į: Dėl neatsiskaitomųjų šilumos skaitiklių butuose aptarnavimo mokesčio

Titulinis Forumai Bendras Dėl neatsiskaitomųjų šilumos skaitiklių butuose aptarnavimo mokesčio Atsakymas į: Dėl neatsiskaitomųjų šilumos skaitiklių butuose aptarnavimo mokesčio

Ramunė Gurklienė

LŠTA 2019-12-11 11:12

Įmonių atsakymai:

UAB „Utenos šilumos tinklai“:

Daugiabučiuose namuose (7 namai), kuriuose įrengti neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, UAB „Utenos šilumos tinklai“ tiekia šilumą iki įvado, bendrovė nerenka šių skaitiklių duomenų. Bendrovė neturi pasitvirtinusi Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio.

UAB „Litesko“ patirtis:

Informuojame, jog Druskininkuose situacija tokia:
Daugiabučių namų neatsiskaitomųjų šilumos skaitiklių rodmenis renka Namo administratoriai/prižiūrėtojai ir rodmenis pristato šilumos tiekėjui.
Taip pat jie teikia duomenis apie sugedusius neatsiskaitomuosius šilumos skaitiklius.
Šilumos tiekėjas, gavęs informaciją apie sugedusį neatsiskaitomąjį šilumos skaitiklį, mokestį už suvartotą šilumą skaičiuoja
kaip numatyta „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse“.

AB „Kauno energija”
„Kauno energija“ skaitiklių rodmenų nerenka. Aptarnavimo mokesčio tarifą yra pasitvirtinę Valdyboje, bet savivaldybės taryboje dar ne.