Atsakymas į: Dėl skolų administravimo

Titulinis Forumai Bendras Dėl skolų administravimo Atsakymas į: Dėl skolų administravimo

Ramunė Gurklienė

LŠTA 2019-07-08 11:18

DAlinamės UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” rekomendacijomis:

Anksčiau dirbome su skolų išieškojimo bendrove, buvome pasirinkę pirmą variantą (kai iš skolininko papildomai išieškodavo tam tikrą procentą), mes nieko papildomai nemokėjom.
Vartotojų teisių tikrai nepažeisite, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, asmuo privalo atlyginti patirtus nuostolius, susijusius su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 str. 4 dalies 3 p.). CK 6.57 straipsnis numato, kad su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi padengti skolininkas.

Atsakymą pateikė: Jelena Jakelienė, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” Teisės ir personalo skyriaus vadovė