Atsakymas į: Valdybos sudarymas pagal naują tvarką

Titulinis Forumai Bendras Valdybos sudarymas pagal naują tvarką Atsakymas į: Valdybos sudarymas pagal naują tvarką

Lukoševičius Valdas

LŠTA 2019-07-01 8:50

Sveiki, Artūrai.

Mažame mieste vargu ar rasite kvalifikuotų valdybos narių. Savivaldybės atstovas būtinas, kaip turto savininkas, o kiti galėtų būti nepriklausomi… Numačius, kurie asmenys galėtų būti labai naudingi įmonės vystymuisi, galima parengti sąlygas valdybos narių parinkimui. Tačiau direktorius, kuris geriausiai jaučia įmonės poreikius, turėtų formuoti politiką šioje srityje, identifikuodamas, kurioms sritims labiausiai reikia pagalbos. Pavyzdžiui, trūkstant techninės kompetencijos, valdyboje gerai turėti narį – praktiką, įgyvendinusį gerų projektų kitose įmonėse, trūkstant finansinių išteklių praverstų finansinis patarėjas ir pan. Žinoma, bet kuriuo atveju tikriausiai reikia valdybos formavimą pasiderinti su savivaldybės vadovais. kad nedirbti tuščiai.

Valdas Lukoševičius