Atsakymas į: Dėl dėl termofikacinio vandens išleidimo

Titulinis Forumai Bendras Dėl dėl termofikacinio vandens išleidimo Atsakymas į: Dėl dėl termofikacinio vandens išleidimo

Kerežis Robertas

AB "Panevėžio energija" 2022-12-21 12:39

AB „Panevėžio energija” termofikacinį vandenį (aišku jo vandens kokybė atitinka visus kokybės reikalavimus) iš šilumos tinklų drenuojame į drenažo šulinius, o iš jų į lietaus kanalizaciją ir kol kas be problemų atsiskaitome pagal turimą sutartį su paviršinių vandenų tvarkytoju, iš katilų vandenį išleidžiame į fekalinę kanalizaciją.