Atsakymas į: dėl augalijos sodinimo trasų apsaugos zonose

Titulinis Forumai Bendras dėl augalijos sodinimo trasų apsaugos zonose Atsakymas į: dėl augalijos sodinimo trasų apsaugos zonose

Mantas Paulauskas

LŠTA 2022-11-09 10:21

Sveiki,
Specialiąsias sąlygas šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių apsaugos zonų ribose reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 str.
1. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose draudžiama:
<...>
3) 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.