Atsakymas į: Dėl INFORMACIJOS PATEIKIMO ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS TVARKOS APRAŠO

Titulinis Forumai Bendras Dėl INFORMACIJOS PATEIKIMO ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS TVARKOS APRAŠO Atsakymas į: Dėl INFORMACIJOS PATEIKIMO ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS TVARKOS APRAŠO

Ramunė Gurklienė

LŠTA 2021-03-03 7:07

Sveiki,

apklausėm kolegas iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio – atskiro Informacijos teikimo žiniasklaidos atstovams tvarkos aprašo savo įmonėse niekas neturi.
Tokioms viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms (kaip ir CŠT bendrovės), galioja Visuomenės informavimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr, kuriame išdėstyta, kaip turi būti teikiama informacija žiniasklaidai.
Pačios savivaldybės dažniausiai turi pasitvirtinusios tokią tvarką, į kurią atsižvelgia ir šilumos tiekėjai. Pvz. Kauno miesto savivaldybės: http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/a180878priedas.docx.
Taip pat dar yra Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. Jame dar detaliau apibrėžiama, kaip turi būti teikiama informacija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Kai kurios bendrovės savo darbo tvarkos taisyklėse dar numato, kas pagal pareigybes teikia informaciją žiniasklaidai.