Utenos šilumos tinklai ir Utenos rajono savivaldybė – vieni iš išmaniosios energetikos skaitmeninių inovacijų centro įkūrėjai

2020-07-15

Utenos rajono savivaldybės adiministracijos 2020 m. liepos 10 d. pranešimas

Liepos 9 d. Vilniuje, Lietuvos pramonininkų konfederacijoje, buvo pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis, kuria yra įkuriamas Išmaniosios energetikos skaitmeninių inovacijų centras. Sutartį pasirašė 19 partnerių, tarp kurių – ir Utenos rajono savivaldybės administracija bei UAB „Utenos šilumos tinklai“. Kiti partneriai: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“, VšĮ Kauno technologijos universitetas, VšĮ „Skaitmeninių inovacijų institutas“, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos energetikos institutas bei kt.

Sutartyje yra numatyta plėtoti išmaniosios energetikos verslo įmonių, įstaigų ir organizacijų skaitmenizavimo ir inovacijų procesus, didinti Baltijos regiono aukštos pridėtinės vertės išmaniosios energetikos produktų gamybą ir eksportą, sukurti prielaidas centro partnerių tarptautinio konkurencingumo didinimui. Pasirašę sutartį partneriai taip pat įsipareigojo skatinti energetikos ir skaitmeninių inovacijų pramonės inovatyvumą, verslo valdymo modernizavimą ir naujų efektyvesnių verslo modelių diegimą, inicijuoti bei palaikyti programas, kuriomis pasinaudojus įmonės galėtų vykdyti inovatyvių automatizavimo, robotikos, daiktų interneto, virtualios realybės, dirbtinio intelekto bei informacinių technologijų sprendimų kūrimą bei diegimą gamybos veikloje, didinti užimtumą ir darbo našumą Baltijos regiono įmonėse, kurti naujas skaitmenizuotas darbo vietas bei skatinti verslo, mokslo, mokymo ir paslaugų sričių subjektų vidaus ir išorės bendradarbiavimą ir kt.

Utenos rajono savivaldybės administracijos vardu sutartį pasirašė administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių, Zita Ringelevičienė, UAB „Utenos šilumos tinklai“ vardu – įmonės direktorius Darius Šinkūnas. Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo ir Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas, dėjęs nemažai pastangų, kad Utenos rajono savivaldybė taptų Išmaniosios energetikos skaitmeninių inovacijų centro partneriu.

Kitos naujienos