STRATEGIJA „RENOVACIJOS BANGA“, KURIOS TIKSLAS – RENOVUOTI DVIGUBAI DAUGIAU PASTATŲ, KAD BŪTŲ SUMAŽINTAS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKIS IR ENERGIJOS NEPRITEKLIUS IR PASKATINTAS EKONOMIKOS ATSIGAVIMAS

2020-10-15

2020 m. spalio 14 d. Europos Komisisjos pranešimas

Šiandien Europos Komisija paskelbė pastatų energinio naudingumo didinimo strategiją „Renovacijos banga“. Komisija siekia per ateinantį dešimtmetį renovavimo rodiklį padidinti bent du kartus ir užtikrinti, kad renovuotuose pastatuose būtų efektyviau vartojama energija ir ištekliai. Taip bus pagerinta pastatuose gyvenančių ir juos naudojančių žmonių gyvenimo kokybė, sumažintas Europoje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis, paskatintas skaitmeninimas ir pagerintas pakartotinis medžiagų panaudojimas bei perdirbimas. Iki 2030 m. galėtų būti renovuota 35 mln. pastatų, o statybos sektoriuje sukurta iki 160 000 papildomų žaliųjų darbo vietų.

Pastatuose suvartojama apie 40 proc. visos ES suvartojamos energijos ir išmetama 36 proc. visų ŠESD. Tačiau kasmet energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslu renovuojama tik 1 proc. pastatų, tad norint iki 2050 m. neutralizuoti Europos poveikį klimatui būtina imtis veiksmingų priemonių. Beveik 34 mln. europiečių neišgali šildyti savo namų. Ši energijos nepritekliaus problema gali būti sprendžiama ir viešosios politikos priemonėmis, kuriomis skatinama į efektyvų energijos vartojimą orientuota renovacija ir kuriomis siekiama apsaugoti žmonių sveikatą bei gerovę ir sumažinti jų sąskaitas už energiją. Šiandien Komisija paskelbė ir valstybėms narėms skirtą rekomendaciją dėl energijos nepritekliaus mažinimo.

Visą tekstą rasite ČIA