SHERLOCK projektas sieks didinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose

2023-10-31

SHERLOCK projektas Parama energetikos transformacijai pastatų sektoriuje“ (angl. Supporting the energy transition of the building stock), finansuojamas iš ES Erasmus+ programos lėšų, subūrė 17 Europos šalių partnerių, siekiant bendro tikslo – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Europos pastatų sektoriuje, šalinant kliūtis ir suteikiant finansų įstaigų ir techninių įmonių specialistams, dalyvaujantiems pastatų statybos/renovacijos procesuose, „žaliųjų” ir skaitmeninių mokymosi įgūdžių.

Europos pirmaujantys universitetai, švietimo įstaigos ir mokslinių tyrimų organizacijos projektą Genujos universitete (Italijoje) pradėjo 2023 m. rugsėjo 6-7 d., susirinkę į įžanginį projekto partnerių susitikimą. Susitikime dalyvavo LŠTA vyriausieji specialistai Ramune Gurklienė ir Mantas Paulauskas, taip pat kolegos iš Lietuvos energetikos instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto, kurie taip pat yra Lietuvos partneriais šiame projekte.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį  į vieną iš didžiausių energijos vartojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo veiksnių – pastatų statybos sektorių. Pastatai suvartoja 40 % ES energijos ir išmeta 35 % su energija susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Laikantis ES ilgalaikių dekorbanizacijos tikslų, iki 2050 m. statybos sektorius sieks visiškai atsisakyti CO2 išmetimų. Laukia didelis iššūkis, nes 35 % esamo pastatų fondo yra senesni nei 50 metų, iš kurių net 75 % šių pastatų yra energetiškai neefektyvūs. Šiuo metu kasmet atnaujinama tik apie 1% pastatų.

Europos Komisija pabrėžė būtinybę pritraukti privatų finansavimą į energijos vartojimo efektyvumo didinimo sektorių, nes vien tik viešasis finansavimas valstybės pagalbos lėšomis nepasiekia ambicingų tikslų. Tam itin svarbu nustatyti aiškų energijos vartojimo efektyvumo investicijų vertinimo procesą. Tačiau finansų įstaigoms trūksta pajėgumų ir kompetencijos tiksliai įvertinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumo sprendimų diegimą, todėl dažnai kyla rizikos pervertinimas. Kita vertus, nekilnojamojo turto vystytojams, investuojantiems į energijos vartojimo efektyvumą, dažnai sunku pateikti išsamią rizikos analizę, kuri padėtų finansų institucijoms tiksliai įvertinti investavimo riziką.

Labai svarbu užpildyti šią spragą, nes norint sumažinti investicijų riziką ir išplėsti energijos vartojimo efektyvumo finansavimo priemonių taikymą, būtinas kuo tikslesnis investicijų rizikos vertinimas. Finansinių institucijų ir statybos projektų vykdytojų įgūdžių neatitikimą dar labiau apsunkina kultūriniai skirtumai ir poreikis pereiti nuo deterministinio prie tikimybinio vertinimo metodų. Pripažįstant šiuos iššūkius, SHERLOCK projektu siekiama pašalinti energijos vartojimo efektyvumo vertinimo įgūdžių trūkumą, kuriant ir bandant mikroprogramas, pagrįstas mikrokrokvalifikacijų švietimo sistema, kurios tikslas pagerinti darbuotojų įgūdžius ir skatinti nuolatinį mokymasį.

Pagrindinis SHERLOCK projekto tikslas – suteikti finansų institucijų ir techninių įmonių profesionalams „žaliuosius“ ir skaitmeninius įgūdžius, būtinus sėkmingoms investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą sektoriuje. Žalieji įgūdžiai apims energijos vartojimo efektyvumo priemonių energetinės, aplinkosaugos ir ekonominės naudos, taip pat neenergetinės naudos įvertinimą. Skaitmeniniai įgūdžiai bus sutelkti į energijos vartojimo efektyvumo sprendimų vertinimo priemonių kūrimą ir duomenų analizę, siekiant optimizuoti pastato energinį naudingumą.

SHERLOCK projekto siekiai:

• Puoselėti ilgalaikį švietimo ir mokymo aljansą, suburiantį universitetus, įmones ir suinteresuotąsias šalis, kad būtų sukurtas visos Europos „Žinių centras“.

• Gerinti specialistų, dalyvaujančių pastatų atnaujinimo procese, žinias ir įgūdžius, taikant daugialypį požiūrį, suderintą su Europos žaliojo kurso tikslais.

• Skatinti daugiadisciplininį požiūrį į pastatų energetikos transfromaciją, skleidžiant ir perduodant projekto rezultatus ES lygmeniu.

Projekto trukmė: 36 mėn., biudžetas siekia beveik 1,5 mln. EUR.

Projekto partneriai:

UNIGE – Universita degli Studi di Genova (Italija) – Projekto koordinatorius10. INCOMA (Ispanija)
UNICAMPANIA – Universita degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italija)11. CREARA (Ispanija)
STUBA – Slovenska Technicka Univerzita V Bratislave (Slovakija)12. EPTA (Italija)
NUIM – National University of Ireland Maynooth (Airija)13. Three o’clock (Prancūzija)
UNISS – Universita degli Studi di Sassai (Italija)14. TUC – Polytechneio Kritis (Graikija)
VMU – Vytauto Didziojo Universitetas (Lietuva)15. LSTA – Lietuvos Silumos Tiekeju Asociacija (Lietuva)
LEI – Lietuvos Energetikos Institutas (Lietuva)16. CECOLAB – (Portugalija)
LNEG Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P. (Portugalija)17. UNIPARTH – Universita degli Studi di Napoli Parthenope (Italija)
EELI – Koundouraki Chrysi – Rodopoulou Kalliopi Evanthia O.E. (Graikija) 

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Erasmus+ programos 2 pagrindinę veiklą ALL-INNO (paramos sutarties Nr. 101105629)