Seniems ir neefektyviems šilumos gamybos įrenginiams pasikeisti namų ūkiuose – 4 mln. eurų

2019-05-07

Nuo gegužės 10 d. iki birželio 10 d. gyventojai galės teikti paraiškas gauti paramą pakeisti senus ir neefektyvius kietą kurą naudojančius šildymo katilus į naujus efektyvius šildymo įrenginius – biokuro katilus arba šilumos siurblius.

Veiksmų programoje numatyta remti neefektyviai biomasę naudojančių katilų namų ūkiuose, kurie nėra prijungti
prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, keitimą į efektyvesnes technologijas, naudojančias AEI šilumos ir (ar)
karšto vandens gamybai.

Daugiau informacijos ČIA