Seminaras skirtas organizacijų ir padalinių vadovams, atsakingiems už inžinerinių tinklų eksploataciją ir plėtrą bei įmonės valdymo politikos įgyvendinimą.

Data

16 lapkričio, 2021

Organizatorius

UAB „Hnit-Baltic“

Vieta

BLC konf centras Kaune, Edisono salė

Seminare iš pirmųjų lūpų galima bus išgirsti kokią naudą ArcGIS teikia inžinerinių tinklų organizacijoms. Seminaro dalyviai išklausys Lietuvos elektros, dujų, vandens, šilumos, gatvių apšvietimo tinklus valdančių organizacijų patirtis naudojant ArcGIS inžinerinių tinklų infrastruktūros turto dokumentavimui ir priežiūrai, sužinos apie įveiktus iššūkius ir taikytas priemones. Supažindinsime su naujomis ArcGIS galimybėmis, jos privalumais dirbant nuotolinėmis sąlygomis, bei vis labiau Pasaulyje populiarėjančia ir GIS pagrindu įgyvendinama Skaitmeninių Dvynių kūrimo strategija.

Seminare taip pat bus pateikiami patarimai ir rekomendacijos dėl įstatyminių nuostatų taikymo inžinerinės infrastruktūros įmonėms teikiant duomenis Lietuvos erdvinės informacijos portalui, kitų teisės aktų reikalavimų išpildymo.

Kodėl verta dalyvauti:
* Geriau suprasite kuo naudingi inžinerinio tinklo Skaitmeniniai dvyniai. Kaip GIS pagalba vystyti savo organizacijos Skaitmeninį Dvynį.
* Pamatysite organizacijų veiklos pavyzdžius, kaip ArcGIS leidžia kaupti ir centralizuotai valdyti aukštos kokybės inžinerinių tinklų duomenis, efektyvinti infrastruktūros priežiūros veiklas.
* Įvertinsite ArcGIS priemones strateginių įmonės veiklos rodiklių ir resursų stebėsenai realiu laiku: švieslentės, interaktyvūs žemėlapiai, kt.
* Galėsite pasidalinti su kolegomis gerąja patirtimi ir aptarti aktualijas: standartai, visuotina praktika, teisės aktų nuostatų įgyvendinimas, kt.
* Pasikonsultuosite su GIS ekspertais dėl įmonei aktualių uždavinių ir problemų sprendimų.

Daugiau apie seminarą: Seminaras inžinerinių tinklų valdytojams (gisbaltic.eu)

REGISTRACIJA: Seminaras inžinerinių tinklų valdytojams (gisbaltic.eu)