Seimas priėmė pataisas dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų

2017-12-21

Seimas priėmė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas (projektai Nr. XIIIP-2577 ES (3), Nr. XIIIP-2578(2), kuriomis siekiama įtvirtinti aiškų teisinį reguliavimą, siekiant apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, ir nustatyti išsamų individualių nuotekų tvarkymo sistemų naudojimo, priežiūros ir kontrolės reglamentavimą. Už naujas nuostatas balsavo 73 Seimo nariai, susilaikė 12 parlamentarų.


Atkreiptinas dėmesys, kad šis Geriamojo vandens įstatymo projektas turėjo numatyti tinkamą gyventojų pasirinkto II-ojo apsirūpinimu karštu vandeniu būdo įgyvendinimą. Tačiau, LŠTA nuomone, įstatymo nuostatos minėto klausimo galimai gali ir neišspręsti ar net sukelti daugiau sumaišties, kadangi, pasak įstatymą lydinčio aiškinamojo rašto „Įstatymo projekte (LŠTA pastab.: dabar jau priimtame įstatyme) išsamiau reglamentuojama geriamojo vandens tiekimo tvarka, kai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vietą pasirenka įvade, tokiu atveju geriamojo vandens tiekėjas neturėtų pareigos įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų butuose ir kitose patalpose (išskyrus įgytų pareigą įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisą įvade), todėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai bendru sutarimu turėtų nuspręsti, kaip bus nustatomas kiekvieno vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis (pagal apskaitos prietaisus, butų ar kitų patalpų plotą, ir t. t.), ir apie pasirinktą sprendimą privalėtų pranešti raštu geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.” )


Daugiau skaitykite PRANEŠIME

Kitos naujienos