Reguliuojamų energijos gamintojų prekyba gamtinių dujų biržoje PRAKTINIS SEMINARAS

Data

06 gruodžio, 2018

Organizatorius

UAB GET Baltic

Vieta

Vilnius, „Vilnius Grand Resort“, Lietuva

Pagrindinės
mintys/siūlymai išsakyti seminaro metu:

 • Dėl naujos GD įsigijimo
  tvarkos artimiausiu metu turės būti keičiamas LRV nutarimu 2012 m.
  lapkričio 7 d. Nr. 1354 patvirtintas
  GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS bei VKEKK atliks
  pakeitimus Šilumos kainų nustatymo metodikoje ir Valstybės reguliuojamų
  kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje.
 • Litgas gali dujas realizuoti
  rinkoje, biržoje arba dvišalėmis sutartimis energijos gamintojams;
 • VKEKK reguliuoja ir
  atsako už GD perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamąsias galutinėje dujų
  kainoje. Importo ir tiekimo sąnaudos yra nereguliuojamos.
 • Įmonės formuodamos
  sąlygas viešiesiems pirkimams GD įsigijimui 2019 metams turėtų formuluoti
  kainos „pririšimus” prie GET Baltic biržos dujų kainų pasikeitimo, kadangi
  VKEKK numato pripažinti pagrįstomis sąnaudomis už įsigytas dujas ne
  biržoje iki 5 proc. skirtumą tarp vid biržos kainos ir dvišalių sutarčių.
  Anot VKEKK ir GET Baltic tai didelė tolerancijos riba, kuri neturėtų
  sukelti problemų nei vienai sąžiningai dujas perkančiai įmonei. (ps.
  Atviras klausimas liko, jei įmonė pati daro dujų kiekių balansavimą,
  tuomet jos tikslas į dvišales sutartis įtraukti kaip galima palankesnį GD
  (Ne)nupirkimo tolerancijos procentą. Tikėtina, kad tokiu atveju bus
  pasiūlytos brangesnės dujos nei biržoje ir grėstų sąnaudų nepadengimas).
 • Jei LRS nepatvirtins
  Įstatymų paketo, tuomet liks galiot Litgas sutartys ir iš jo reiks pirkti
  dujas. Jei įstatymų paketą LRS patvirtins, o įmonės neturės sudariusios
  dvišalių sutarčių – dujas reiks pirkti biržoje arba naudoti brangesnes
  balansines dujas, kurių sąnaudų pripažinimas yra apribotas 5 prc. nuo vid.
  biržos kainos.
 • Biržoje įsigyjamas
  minimalus kiekis yra 1 MWh dujų per dieną.
 • Biržos pirkėjų
  įsipareigojimų užtikrinimo priemonės: avansiniai mokėjimai (1 d. iki
  pirkimo sumažinti PVM dydžiu) ir banko garantija.
 • GET Baltic sąskaitas
  išrašo pirmadieniais už per savaitę pristatytą kiekį dujų.
 • GET Balti atlikusi
  rinkos tyrimą rekomenduoja šilumos tiekimo įmonėms rinktis dujas įsigyti
  tik dvišalių gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu
  (nedalyvaujant biržoje), jei a) įmonė per dieną suvartoja 1 ir mažiau MWh
  dujų; b) per metus suvartoja 10 GWh arba mažiau. Tokių atveju reiktų
  sudaryti paketines GD pirkimo – pardavimo sutartis (dujos + tiekimas +
  skirstymas + perdavimas). Turint paketinę sutartį GD pirkimas biržoje
  NEGALIMAS – nėra techninių galimybių.
 • MIX dujų įsigijimas -GET
  Baltic biržoje ir dvišalėmis sutartimis – biržos atstovų siūlomi dujų
  vartotojams, suvartojantiems  nuo 10-50 GWh dujų (bet galima ir
  nedalyvauti jiems biržoje)bei yra privalomi vartotojams, suvartojantiems
  50 GWH ir daugiau dujų per metus. GET baltic nerekomenduoja bandyti
  absoliučiai visą reikiamą dujų kiekį įsigyti tik biržoje.
 • Atkreiptinas dėmesys, kad pati įmonė yra atsakinga už savo pasirinkta GD
  įsigijimo strategiją, o GET Baltic siūlymai yra tik rekomendaciniai.
GET Baltic praktinio seminaro programa GET Baltic praktinio seminaro programa (545.67 KB)
 
PRANEŠIMAI
1. GET Baltic - Baltijos šalių gamtinių dujų biržos veikla 1. GET Baltic – Baltijos šalių gamtinių dujų biržos veikla (1.66 MB
Giedrė Kurmė / Get Baltic gen. direktorė
2. Dujų biržos veiklos ir prekybos rezultatų apžvalga 2. Dujų biržos veiklos ir prekybos rezultatų apžvalga (1.33 MB)
Gintaras Buzkys / Get Baltic Verslo plėtros direktorius
3. Naujas teisinis reglamentavimas gamtinių dujų sektoriuje: pokyčių pristatymas 3. Naujas teisinis reglamentavimas gamtinių dujų sektoriuje: pokyčių pristatymas (499.07 KB)
Rimas Valungevičius / Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų skyriaus vedėjas

4. Prekyba gamtinių dujų biržoje: teorija ir praktika 4. Prekyba gamtinių dujų biržoje: teorija ir praktika (5.14 MB)
Ieva Stasionytė / Get Baltic prekybos analitikė
5. Gamtinių dujų portfelio valdymo strategijos 5. Gamtinių dujų portfelio valdymo strategijos (1.23 MB)
Gintaras Buzkys, Ieva Stasionytė / Get Baltic atstovai
6. REMIT - Draudimas manipuliuoti rinka ir sankcijos 6. REMIT – Draudimas manipuliuoti rinka ir sankcijos (731.85 KB)
Giedrė Kurmė / Get Baltic gen. direktorė

IMG_1957.JPG