LR Seimo Energetikos komisijos posėdis

Data

13 gruodžio, 2017

Vieta

LR Seimas III rūmai 220 k., Lietuva

Posėdyje LR energetikos viceministras Vidmantas Macevičius perskaitė pranešimą "Energetika
konkurencingai Lietuvai. Šilumos
ir vėsumos ūkio sektoriu
s
", kurį galite rasti ČIA

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos medžiaga posėdžiui:

 1. 2017-12-11 d.  LR Seimo komisijos kvietimas su
  darbotvarke.
 2. 2017-07-17 d. LŠTA išsiųstos pastabos Energetikos
  ministerijos pateiktam derinimui atnaujintos Nac. Energetikos
  nepriklausomybės strategijos projektui.
 3. 2017-09-12
  d. LŠTA raštas, kuriame pažymima jog derinimo etapo metu nebuvo
  atsižvelgta į daugelį pastabų, papildomai pateiktas LŠTA vertinimas ir
  argumentai.
 4. 2017-10-16
  d. Išrašas iš EM paruoštos pastabų derinimo pažymos  dėl Nacionalinės
  Energetinės Nepriklausomybės strategijos projekto šilumos ūkio tematikai
 5. Seimo
  nutarimo projekto Nr. XIIIP-1446 V skyriaus IV skirsnio „Šilumos ir
  vėsumos ūkis" išrašas