Seminaras „Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES. Nauji reikalavimai kurą deginantiems įrenginiams”

Data

12 lapkričio, 2015

Organizatorius

UAB „AVGO Group“

Vieta

Viešbučio „Kaunas“ konferencijų centras (Laisvės al. 79, Kaunas), Lietuva

 Programą rasite ČIA.

Seminaras skirtas šilumos gamybos ir tiekimo, naftos ir dujų perdirbimo bei pramonės įmonių specialistams:
• gamybos vadovams;
• aplinkosaugos specialistams;
• ekologams.

Seminare bus nagrinėjama:
• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja redakcija);
• Nacionaliniai teisės aktai perkeliantys direktyvos nuostatas ir aplinkosauginius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams;
• Vidutinių kurą deginančių įrenginių emisijas reglamentuojančios nuostatos;
• Teršalų susidarymas kuro degimo metu;
• Teršalų emisijų mažinimo būdai;
• Aplinką tausojančios vandens ūkio technologijos šiuolaikinėse katilinėse.

Seminaro lektoriai:
Vytautas Krušinskas, Aplinkos apsaugos agentūros, Taršos prevencijos ir leidimų departamento direktorius;
Doc. Dr. Kęstutis Buinevičius, Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas/UAB „Enerstena" Mokslinių tyrimų ir vystymo centro direktorius;
Dr. Jolita Baranauskienė, UAB „Enerstena"Mokslinių tyrimų ir vystymo centro inžinierė – technologė.