Lietuvos energetikų senjorų klubo išplėstinis valdybos posėdis

Data

07 sausio, 2014

Vieta

Lietuvos energetikos ir technikos muziejus, Lietuva

Posėdžio darbotvarkė:
1. Lietuvos energetikos ministerijos 2013 m. gruodžio 20 d. rašto klubui aptarimas (raštas pateiktas priede) ir tolesnės veiklos ruošiant enciklopedinio leidinio "Lietuvos energetika" V tomą planavimas.
2. Jubiliatų: Zenono Ružinsko ir Algimanto Stasiukyno sveikinimas 70-mečio proga.
3. Diskusija.

Enciklopedinio leidinio  Enciklopedinio leidinio "Lietuvos energetika" V t. turinio matmenys (142.26 KB

Nutarta:
1. Aptarus ministerijos raštą numatyta toliau tęsti diskusiją su AB "Lietuvos energija" vadovais. Artimiausiu laiku Vilius Šaduikis ir Vytautas Miškinis turėtų susitikti su generaliniu direktoriumi Daliu Misiūnu ir aptarti konkrečias leidinio ruošimo sąlygas. Būtina paruošti rejestrą klausimų Energetikos ministerijos nurodytoms įmonėms (t.y. būtina informacija leidiniui). Pavesta Anzelmui Bačauskui, Vytautui Miškiniui ir Viliui Šaduikiui paruošti rejestrą.
2. Pasveikinti abu jubiliatai.

JUBILIEJUS.jpg     

 

Kiti renginiai