PROJEKTO BUILD UP SKILLS-LT BAIGIAMOJI KONFERENCIJA „Lietuvos statybos sektoriaus darbininkiškų profesijų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energinį efektyvumą“

Data

19 lapkričio, 2013

Organizatorius

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras kartu su partneriais Lietuvos statybininkų asociacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Regioniniu inovacijų vadybos centru

Vieta

Viešbutis „Best Western Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14, LT-09308, Vilnius), Lietuva

Jau nuo 2016 metų turės būti statomi visi nauji A klasės, nuo 2018 beveik energijos nenaudojantys viešieji pastatai, nuo 2021 visi nauji pastatai. Akivaizdu, kad visos kvalifikacijų sistemos laukia dideli iššūkiai kaip tinkamai pasirengti ir apmokyti, įvertinti ir pripažinti reikiamą kvalifikaciją statybų rinkoje esančių daugiau kaip 80 tūkstančių specialistų, kaip šiam tikslui suderinti formaliojo ir neformaliojo mokymo sistemas bei visų rinkos dalyvių pastangas.

Projekto veiklose aktyviai dalyvavo su energinio efektyvumo tema Lietuvoje tiesiogiai susiję verslo, verslo asocijuotų struktūrų, profesinio mokymo įstaigų, mokslo, valdžios institucijų, sertifikavimą/atestavimą vykdančių institucijų bei kitų organizacijų atstovai. Ši konferencija skirta apibendrinti visų projekto partnerių ir dalyvių bendromis pastangomis pasiektus rezultatus, įvertinti visų pasirengimą pokyčiams ir pakviesti visus toliau aktyviai dalyvauti Lietuvos statybų sektoriaus kvalifikacijų sistemos kūrime.

Europos Komisijos finansuojamą projektą "Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų mokymų ir kvalifikacijų iniciatyva (BUILD UP SKILLS – LITHUANIA) įgyvendina VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras kartu su partneriais Lietuvos statybininkų asociacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Regioniniu inovacijų vadybos centru.

Konferencijos programa Konferencijos programa (452.50 KB

Renginys nemokamas, tačiau reikia būtinai užregistruoti Jūsų organizacijos atstovus iki 2013 m. lapkričio 15 d. (penktadienio) el. paštu media@statybininkai.lt arba telefonu 8 52 610849 (kontaktinis asmuo Gražina Laurynaitienė).  

Daugiau informacijos apie BUILD UP SKILLS – LT projektą, kvalifikacijų
sistemos vystymo Lietuvoje iniciatyvas bei ES šalių patirtį šioje
srityje rasite tinklapyje www.energinisefektyvumas.lt.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Automobilių parkavimas konferencijos svečiams pagal poreikį numatomas prie viešbučio esančioje aikštelėje.

 

Kiti renginiai