AB „Kauno energija“ paminėjo savo veiklos 50-metį

Data

30 rugpjūčio, 2013

Organizatorius

AB „Kauno energija“

Vieta

AB "Kauno energija", Lietuva

2013 m. rugpjūčio 20 dieną sukako lygiai 50 metų nuo tada, kai 1963 metais buvo įsteigta Kauno šiluminių tinklų įmonė. Įmonės istorija sietina su 1947 m. birželio 7 diena, kai iš Petrašiūnų elektrinės į Petrašiūnų popieriaus fabriką buvo pradėtas tiekti garas ant medinių atramų 7 m aukštyje nutiestu 164 m ilgio garotiekiu. Ši data apskritai yra laikoma centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvoje pradžia.

Per 50 savo veiklos metų įmonė patyrė nemažai struktūrinių pertvarkymų. Buvo keičiamas bendrovės statusas ir pavadumas, prie jos buvo prijungtos, o vėliau atskirtos keleto mažesnių miestų šilumos tinklų įmonės. 

Šiandien AB "Kauno energija" – tai išvystytas, antras pagal dydį Lietuvoje, modernus šilumos tiekimo ūkis, antroji pagal dydį ir pagal apyvartą šilumos tiekimo įmonė šalyje. Šilumą bendrovė tiekia 114 579 buitiniams vartotojams (namų ūkiams) ir 3 525 įmonėms bei organizacijoms.

Plačiau apie įmonės istoriją skaitykite straipsnyje "AB "Kauno energija" švenčia savo veiklos 50-metį", kuris publikuojamas žurnalo "Šiluminė technika" 2013 m. Nr. 3(56), tiesioginė žurnalo nuoroda http://www.lsta.lt/files/Leidiniai/SILUMINE_TECHNIKA/Silumine%20technika_2013_3%2856%29.pdf

Šventinio renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti įmonės darbuotojai, išsiskiriantys savo iniciatyva, kūrybiškumu, sugebėjimu efektyviai dirbti, sąžiningumu ir pasišventimu savo profesijai. Taip pat buvo pagerbti ir buvę įmonės vadovai. Apdovanojimai įteikti:
LR SEIMO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAI
Rimantui Bakui, AB „Kauno energija" generaliniam direktoriui
Laimutei Dovidauskienei, AB „Kauno energija" Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Skolų administravimo skyriaus specialistei
Rimantui Jankauskui, AB „Kauno energija" Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalviui

LR MINISTRO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAI:
Irenai Gimbutytei, AB „Kauno energija" Gamybos departamento Techninės priežiūros aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus vadovei
Romualdui Pužauskui, AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus technikui
Vaclovui Vaitkevičiui, AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatoriui

LR ENERGETIKOS MINISTRO PADĖKOS RAŠTAI
Rimantui Naseckui, AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus vadovo pavaduotojui
Irenai Petrikienei, AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatorei
Arvydui Ramanauskui, Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresniajam inžinieriui

PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETO PADĖKOS RAŠTAI
Rimantui Bakui, AB „Kauno energija" generaliniam direktoriui
Aleksandrui Sigitui Matelioniui, AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vadovui
Antanui Šležui, buvusiam Kauno šilumos tinklų direktoriui, SPAB „Kauno energija" generaliniam direktoriui, SPAB „Kauno energija" valdybos pirmininkui, 2000-01-10 – 2000-09-07 bendrovės konsultantui
Romualdui Skabickui, buvusiam Kauno šilumos tinklų šaltkalviui, meistrui, vyresniajam meistrui, viršininkui, vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojui, vyriausiajam inžinieriui, direktoriaus pirmajam pavaduotojui – technikos direktoriui, SPAB „Kauno energija" direktoriaus pirmajam pavaduotojui – technikos direktoriui, generaliniam direktoriui

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS TARYBOS PADĖKOS RAŠTAI
Vladui Pauliukaičiui, AB „Kauno energija" filialo „Jurbarko šilumos tinklai" abonentų tarnybos vadovui
Ričardui Šišui, AB „Kauno energija" Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Pardavimo kontrolės skyriaus analitikui.

 
Šventinio rengini akimirkos

 P8301800kk.jpg  P8301807_kk.jpg
 P8301808_kk.jpg  P8301809_kk.jpg