Šiaulių termofikacinės elektrinės atidarymas

Data

19 liepos, 2012

Organizatorius

AB „Šiaulių energija“

Vieta

AB "Šiaulių energija", Pramonės g. 10, Šiauliai, Lietuva

AB "Šiaulių energija", atsižvelgdama į brangstančias importinio kuro kainas, Europos Sąjungos direktyvas bei Lietuvos Respublikos prisiimtus įsipareigojimus mažinti CO2 išmetimus, mažinant iškastinio kuro naudojimą energijos gamyboje, nepakankamą vietinio kuro resursų panaudojimą energijos gamybai, nepakankamą, lyginant su modernizuotomis katilinėmis ir naujomis termofikacinėmis elektrinėmis, šilumos energijos gamybos efektyvumą pagrindinėje bendrovės ir Šiaulių miesto Pietinėje katilinėje, bei toliau vykdydama bendrovės šilumos ūkio modernizavimą pagal miesto savivaldybės ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą 2009-2011m. bendrovės investicijų planą, sėkmingai užbaigė didžiausią savo apimtimi ir investicijų dydžiu visame Šiaulių regione projektą „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba".

Pagrindinis projekto tikslas

  • sumažinti priklausomumą nuo didėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų;
  • maksimaliai sulėtinti vartotojams tiekiamos šilumos tarifų augimo tempą;
  • mažinti šilumos energijos gamybos savikainą;
  • išlaikyti bendrovės šilumos ūkio konkurencingumą, aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę ir patikimumą.

Projekto uždaviniai
11 MW elektros ir 27 MW šilumos galios termofikacinę elektrinę, kūrenamą biokuru, su 8,3 MW šilumos galios kondensaciniu ekonomaizeriu išeinančių dūmų išnaudoti šilumai. Nešildymo sezono metu TE dirbs pagal šilumos energijos poreikį karšto vandens ruošimui, šildymo sezono metu – nominaliu režimu.

Planuojama, kad naujoji elektrinė, kuri yra įkomponuota išnaudojant Šiaulių miesto Pietinės katilinės teritoriją, pastatus ir infrastruktūrą, per metus patieks į tinklą apie 60 GWh elektros energijos ir apie 226 GWh (apie pusę visos iš Pietinės katilinės miestui tiekiamos šilumos energijos) šilumos.

Bendras kogeneracinio įrenginio ir degimo produktų kondensatoriaus efektyvumas sieks 96-100 proc. Numatoma, kad biomase kūrenamoje termofikacinėje elektrinėje bus galima deginti ne vien medieną ar medienos atliekas, bet, esant būtinybei, ir iki 5 proc. šiaudų (nuo viso į katilą tiekiamo kuro kiekio), iki 30 proc. durpių, arba iki 30 proc. gamtinių dujų.

Projekto nauda
Įgyvendinus Projektą, apie 30-40 proc. bendrovės šilumos gamyboje naudojamo importuojamo brangaus kuro (gamtinių dujų) bus pakeičiama vietiniu biokuru bei taupys apie 40 proc. skiriamų apyvartinių taršos leidimų dėl atitinkamai sumažėjusių anglies dvideginio išmetimų į atmosferą.

Bendrovė šį Projektą iniciavo ne vien siekdama aiškios ekonominės naudos iš Projekto metu atliekamų veikų, bet ir siekdama modernizuoti esamą šilumos gamybos procesą, išplėsti šilumai gaminti naudojamo kuro pasirinkimo galimybes, sumažinti importuojamų dujų poreikį.

Projektas padės įgyvendinti bendrovės tikslus mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, šilumos ūkyje skatinti tiek kuro rūšių, tiek šilumos gamybos būdų konkurencingumą, didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, plačiau naudoti vietinį kurą ir atsinaujinančius energijos išteklius gaminant šilumą bei mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos apie sėkmingai įgyvendintą projektą sužinosite AB "Šiaulių energija" interneto svetainėje www.senergija.lt, tiesioginė nuoroda http://www.senergija.lt/Projektai/Projektas-Siauliu-termofikacines-elektrines-statyba

Akimirkos iš termofikacinės elektrinės atidarymo šventės

 P7190700_KK.JPG  P7190703_K.JPG  P7190710.JPG  P7190726.JPG
 20120719_153604.jpg  20120719_153634.jpg  20120719_153817.jpg  20120719_153822.jpg
20120719_153852.jpg  P7190742_K.JPG P7190731.JPG