Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu atliekamo darbo „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“ pristatymas LR Seimo Ekonomikos komitete

Data

23 kovo, 2011

Vieta

LR Seimo Ekonomikos komitetas, Lietuva

Komiteto posėdyje dalyvavo LR Seimo nariai, LR energetikos ministerijos, LR aplinkos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos ir kitų institucijų atstovai, taip pat atstovai iš Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos savivaldybių, Lietuvos energetikos konsultanų, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijų, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto, LŠTA Tarybos nariai bei kiti su šilumos ūkio veikla susiję asmenys.

PRANEŠIMAI: