Konferencija „Valstybės būsto politika. Būsto rūmų vaidmuo įgyvendinant valstybės pastatų atnaujinimo ir energijos taupymo programą“

Data

19 kovo, 2009

Organizatorius

Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai

Vieta

Viešbučio "Karolina" konferencijų centre (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius), Lietuva

Suvažiavimo darbotvarkė

I dalis. Konferencija „Valstybės būsto politika. Būsto rūmų vaidmuo įgyvendinant valstybės pastatų atnaujinimo ir energijos taupymo programą“

10.15 – 11.00    Suvažiavimo dalyvių ir svečių registracija.
11.00-11.10      Suvažiavimą atidaro Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas Juozas Antanaitis.
11.10-11.25      „Būsto strategijos įgyvendinimas valstybėje. Gyvenamųjų namų atnaujinimo ir modernizavimo programa".
                            LR Aplinkos ministerijos sekretotė Jūratė Juozaitienė.
11.25-11.40     „Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo modelis ir veiksmų planas".
                            LR Finansų ministerijos sekretorius Aloyzas Vitkauskas.
11.40-11.50     „Šilumos energijos suvartojimo analizė. Ne šilumos kaina, o jos suvartojimo kiekis lemia mokėjimų dydį."
                            Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas.
11.45-11.55     „Šilumos ir karšto vandens sistemų rekonstrukcijos ypatumai. Dažniausiai pasitaikančios klaidos. Skundų
                           apžvalga". Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas Vytautas Miškinis.
11.55-12.05      „Kas lemia šilumos ir karšto vandens kainas? Kainų nustatymo metodika."
                            Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys.
12.05-12.15     „Daugiabučių namų gyventojų skundų apžvalga. Priežastys, pasekmės ir būdai juos šalinti."
                            Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas.
12.15-12.20     „Savivaldybių vaidmuo būsto atnaujinimo ir energijos taupymo programos įgyvendinime".
                            Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.
12.20-12.30      „Šiaulių savivaldybės patirtis organizuojant daugiabučių namų atnaujinimą mieste".
                            Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Matonienė.
12.30-12.40      „Problemos, su kuriomis susiduria administruojančios įmonės, vykdant daugiabučių namų priežiūrą, valdymą
                            ir atnaujinimą". UAB "City service" vykdantysis direktorius Lietuvai, Būsto rūmų tarybos narys Vytautas Turonis.
12.40-12.50      „Elektroninių technologijų taikymas organizuojant ir vykdant pastatų priežiūrą ir eksploatavimą".
                             UAB „Informatikos ir ryšių technologijos centro" direktorius Gintautas Žaliauskas.
12.50-13.30       Diskusijos.
13.30-13.50       Spaudos konferencija.
                             Dalyvauja Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis, Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė, Finansų
                             ministerijos sekretorius Aloyzas Vitkauskas, Būsto rūmų tarybos nariai Vidmandas Stonkus ir Algirdas Paleckis.

13.30-14.30       Pertrauka pietums.

II dalis. Būsto rūmų narių suvažiavimo sprendimų priėmimas.

14.30-14.50       Būsto rūmų tarybos ataskaita.
14.50-15.00       Naujų tarybos narių rinkimai.
15.00-15.15       Etikos kodekso svarstymas ir priėmimas.
15.15-15.25       2008 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
15.25-15.50       2009 m. biudžeto patvirtinimas. Nario mokesčio dydžio nustatymas.
15.50-16.00       Kiti einamieji klausimai.

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Vytauto Stasiūno pranešimą rasite čia:
ŠIlumos energijos suvartojimo analizė. Ne šilumos kaina, o jos suvartojimo kiekis lemia mokėjimų dydį.pdf ŠIlumos energijos suvartojimo analizė. Ne šilumos kaina, o jos suvartojimo kiekis lemia mokėjimų dydį.pdf (1.07 MB