Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių vadovų šventinis susitikimas

Data

07 gruodžio, 2005

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vieta

Lietuvos viešojo administravimo institutas, Lietuva

Susitikimo metu aptarti 2005 metų veiklos rezultatai ir numatytos gaires 2006 m.

Renginyje dalyvavo LR Seimo nariai (P. Vilkas, S. Bucevičius), LR Ūkio ministerijos atstovai (A. Ignotas, A. Zaremba, P. Urbonas), Valstybinė energetikos inspekcija (V. Miškinis), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (V. Lukoševičius, A. Katinas), Lietuvos energetikos institutas (E. Ušpuras, J. Vilemas), atstovai iš vartotojų organizacijų, giminingų asociacijų bei LŠTA įmonių vadovai.

Pranešimai