Mokslinė-praktinė konferencija „Personalo, prižiūrinčio veikiančius elektros įrenginius, rengimo problemos“

Data

26 vasario, 2009

Organizatorius

Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugija UAB „Energetika“

Vieta

VšĮ "Lietuvos energetikos muziejus", Rinktinės g. 2, Vilnius, Lietuva

Konferencijos dienotvarkė:

 • Konferencijos atidarymas.
  Lietuvos elektros energetikų asociacijos prezidentas Vladas Paškevičius.
 • Įvadas.
  VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro direktoriaus pav.Vytautas Rosinas.
 • Lietuvos Respublikos norminės bazės apžvalga.
  Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas Vytautas Miškinis.
 • Elektrotechnikos personalo rengimo problemos Respublikoje. 
  Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. Lionginas Radzevičius.
 • Elektrotechnikos personalo rengimas elektros energetikos įmonėse AB "Lietuvos energija".
  Patikimumo ir darbo saugos skyriaus viršininkas Vaclovas Poderis.
 • Elektros įrenginių priežiūros personalo rengimas pramonės ir kitose įmonėse.
  VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro dėstytojas Gediminas Isoda.
 • Operatyvinio-elektrotechninio personalo rengimas AB "Lietuvos energija".
  Rytų DC vadovas S. Narsčius.
 • Darbai įrenginiuose neatjungus įtampos. AB "Lietuvos energija".
  Patikimumo ir darbo saugos skyriaus viršininkas Vaclovas Poderis.
 • Elektrotechninio personalo rengimo mokomosios medžiagos pristatymas AB "Lietuvos energija".
  Patikimumo ir darbo saugos skyriaus PDS grupės vadovas Darius Jasiūnas.
 • Diskusijos.
 • Konferencijos uždarymas.

Konferencijos pradžia 10.30 val.
Pabaiga – 16.30 val.
Numatytos kavos ir pietų pertraukos.

Dalyvio registracijos mokestis – 200 litų.
Šis mokestis padengia dalyvavimo konferencijoje bei dalijamosios konferencijos medžiagos parengimo išlaidas.
Dalyvio registracija galios tik tuo atveju, jei mokesčio suma bus pervesta į banko sąskaitą iki 2009 vasario 24 d.

Registracijos mokestį pervesti į:
UAB ''Energetika''
Į.k. 121060628
Ats. sąsk. LT46 7044 0600 0102 7858
AB SEB bankas.
Pažymėti – konferencijos registracijos mokestis.

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome informuoti elektroniniu paštu zofija@pro.lpc.lt arba tel./fax. 8-5 2782509.
Savo pasiūlymus ir pageidavimus prašome atsiųsti iki vasario 10 d.

Kontaktinis asmuo – Zofija Leikaitė