REKONSTRUOTI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI ELEKTRĖNŲ G., KAUNE TARNAUS MAŽIAUSIAI 30 METŲ

2020-10-20

2020 m. spalio 19 d. AB „Kauno energija” pranešimas

Maždaug tiek laiko didesnių rūpesčių neturėtų kelti rekonstruojama magistralinio šilumos tiekimo tinklo vamzdyno atkarpa tarp šilumos kamerų 2T-9 ir 2T-13, Elektrėnų gatvėje, Kaune.

Pagal projektą „Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0014) AB „Kauno energija“ čia rekonstruoja 731 m ilgio 400 mm skersmens šilumos tiekimo tinklo atkarpą. Darbus vykdo konkursą laimėjusi UAB „Ukmergės inžinerija“.

Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2020 m. rugsėjo mėnesį, o ją užbaigti planuojama gruodį. Atkarpos rekonstrukcijos projekto vertė – 637 tūkst. eurų. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – 318 tūkst. eurų.

Šios šilumos tiekimo tinklų atkarpos rekonstravimas tik vienas iš projekto „Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas“ etapų. Įgyvendinant šį projektą bus rekonstruotos dar trys šilumos tiekimo tinklų atkarpos Taikos pr., Technikos g. ir Elektrėnų g. Iš viso, įgyvendinus projektą, bus rekonstruota 2,2 km susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų.

Šilumos tiekimo vamzdynas rekonstruojamoje atkarpoje jau buvo susidėvėjęs ir juo jau nebebuvo galima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams. Vykdant projektą, senų vamzdynų vietoje įrengiami nauji iš anksto izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai, kurie turėtų tarnauti mažiausiai 30 metų.

Rekonstravus šią atkarpą, padidės šilumos tiekimo patikimumas vartotojams, sumažės šilumos nuostoliai bei padidės bendras sistemos efektyvumas. Numatoma, kad, įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamoje atkarpoje sumažės apie 77,5%, lyginant su esamais.

Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Iš viso šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo 10 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo bei statybos projektų 17 tinklo atkarpų. Projektams vykdyti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bendrovei skyrė 9,347 mln. eurų iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.