REKONSTRUOJAMA ŠILUMOS TIEKIMO MAGISTRALĖ PETRAŠIŪNUOSE, KAUNE

2020-09-14

AB „Kauno energija“ 2020-09-11 pranešimas

Siekdama padidinti šilumos tiekimo patikimumą Petrašiūnų mikrorajono gyventojams ir organizacijoms, AB „Kauno energija“ rekonstruoja šilumos tiekimo magistralę 1Ž, esančią Petrašiūnų mikrorajone.

Pagal projektą „Kauno miesto 1Ž magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0012) bus rekonstruotos 3 šilumos tiekimo tinklo atkarpos R. Kalantos, Elektrėnų ir Draugystės gatvėse, kurių bendras ilgis sudaro 2,92 km, o vamzdynų skersmuo – nuo 300 iki 700 mm.

Šiuo metu vykdomi darbai seniausioje atkarpoje R. Kalantos gatvėje, kurios amžius – jau 56 metai. Čia pagal techninį darbo projektą „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 1Ž-1 ir ŠK 1Ž-4 R. Kalantos g., Kaunas“ bus rekonstruota 260 metrų 700 mm skersmens šilumos tiekimo vamzdyno, kuris jau buvo visiškai susidėvėjęs ir juo jau nebebuvo galima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams. Vykdant projektą, senų vamzdynų vietoje įrengiami nauji iš anksto izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai.

Projektą vykdo konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Požeminiai darbai“ ir UAB „Ekoveika“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2020 m. rugpjūčio mėnesį, o ją užbaigti planuojama iki spalio mėn. Atkarpos rekonstrukcijos projekto vertė – 381 tūkst. eurų. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 190 tūkst. eurų.

Rekonstravus šią atkarpą, padidės šilumos tiekimo patikimumas Petrašiūnų mikrorajone esantiems vartotojams, sumažės šilumos nuostoliai bei padidės bendras sistemos efektyvumas.

Netrukus turėtų prasidėti darbai ir kitose šio projekto atkarpose pagal techninius darbo projektus:

  • „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 1Ž-22 ir ŠK 2T-9-3, tarp ŠK 1Ž-22 ir ŠK 1Ž-22-4 bei tarp ŠK 1Ž-22 ir ŠK 1Ž-28A Elektrėnų g., Kaunas“;
  • „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 1Ž-14 ir ŠK 2T-13-4 Draugystės g., Kaunas“.

Šiuos tinklus rekonstruoti būtina, nes vidutinis jų amžius – apie 50 metų. Atnaujinti tinklai tarnaus mažiausiai 30 metų.

Viso projekto vertė – 3,702 mln. eurų. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 1,851 mln. eurų. Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Numatoma, kad, įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose sumažės apie 3173 MWh per metus arba 73,8%, lyginant su esamais.

Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Iš viso šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo 10 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo bei statybos projektų 17 tinklo atkarpų. Projektams vykdyti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bendrovei skyrė 9,347 mln. eurų iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.