Prie LŠTA prisijungė naujas asocijuotas narys – UAB IRTC

2022-02-09

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) tarybos sprendimu UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ tapo nauju asociacijos nariu.

LŠTA veikia nuo 1998 m., tai savanoriška šilumos tiekimo įmonių, organizacijų ir kitų asocijuotų energetikos struktūrų bei šilumos tiekimo srityje veikiančių atskirų subjektų interesams atstovaujanti organizacija. Šiuo metu asociacija vienija 36 šilumos tiekimo įmones, bei dar 16 įmonių, veikiančių centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje

Vienas iš LŠTA veiklos prioritetų – šilumos ūkio sektoriaus skaitmenizavimas, energijos vartojimo efektyvumo skatinimas mažinant vartotojų išlaidas už šildymą. Neabejojame, kad naujasis mūsų bendruomenės narys,  turintis didelę patirtį ir kompetenciją informacinių sistemų valdymo srityje, pasiūlys naujų reikšmingų iniciatyvų ir prisidės prie ilgalaikių tikslų įgyvendinimo šilumos tiekimo įmonėse.

Apie UAB UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ (IRTC)

UAB IRTC veiklą pradėjo 1997 metais ir turėdama ilgalaikę patirtį CŠT rinkoje, šilumos tiekimo įmonėse realizuoja vieningą informacinę valdymo sistemą, kurią sudaro:

  • Įmonės veiklos analitika vadovams ir ekonomistams;
  • Klientų aptarnavimo sistema (į kurią įeina ir bilingo sistema), skirta efektyviam klientų aptarnavimui;
  • Darbų ir paslaugų valdymo sistema, kuri skirta darbo našumo didinimui ir kaštų valdymui;
  • Priešbilingo ir nuotolinio duomenų surinkimo sistemos, kurios yra pritaikytos tiek apskaitos prietaisų rodmenų surinkimui, tiek technologinės įrangos valdymui.

Šiuos sprendimus jau naudoja virš 20 Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių.

IRTC dirba 43 darbuotojai, o 80 % iš jų  yra informacinių technologijų, automatikos inžinieriai ir programuotojai. Visi darbuotojai turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.

UAB IRTC sukurtų ir diegiamų IT sprendimų dėka mažinami klientų veiklos kaštai, taupomas jų laikas, didėja veiklos efektyvumas. Siūlomų sprendimų visuma, leidžia įdiegti išmaniąsias valdymo sistemas, kurios įgalina kokybiškai valdyti įmonę, ženkliai padidina klientų aptarnavimo kokybę, įmonės darbuotojų darbo našumą ir užtikrina konkurencinį pranašumą rinkoje

Kitos naujienos