PREKYBOS BIOKURO PRODUKTAIS SĄLYGŲ IR BIOKURO TIEKIMO TIPINIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

2020-11-24

2020 m. lapkričio 23 d. Baltpool pranešimas

„Nuo 2020 m. lapkričio 24 d. įsigalioja Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai, susiję su biokuro savitojo aktyvumo reikalavimais.

Atsižvelgiant į Latvijos Respublikos 2020 m. rugsėjo 15 d. priimtus reikalavimus įvežamai į Latvijos teritoriją medienai (biokurui), kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1d., priimami Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai.

Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. į Latviją įvežamo medienos biokuro užterštumas 137Cs radionuklidu privalės neviršyti 10 Bq/kg (sausoje medienoje), o kartu su įvežamu medienos biokuru turės būti pateikiama spinduliuotės bandymo ataskaita – dokumentas, parodantis krovinyje esančio radionuklido 137Cs savitojo aktyvumo lygį, pavyzdžiui, akredituotosios laboratorijos išduotas spinduliuotės pasas arba išsiuntimo šalies miškų tarnybos išduotas dokumentas su nuoroda į atitinkamą akredituotosios laboratoriją ataskaitą, arba kitas dokumentas, kuriame nurodomas krovinio savitojo aktyvumo lygis. Atsižvelgiant į šiuo reikalavimus, keičiamos biržos produktų specifikacijos (Prekybos biokuro produktais sąlygų  1, 2 ir 3 priedai) ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų 5.2 ir 6.17 punktai.

Prekybos biokuro produkai sąlygos (su pažymėtais pakeitimais)
Biokuro tiekimo tipinės sąlygos (su pažymėtais pakeitimais)