Pirmas žvilgsnis į naują AB „Šiaulių energija“ informacinio leidinio numerį

2020-10-07

Jau netrukus kartu su AB „Šiaulių energija“ sąskaitomis už rugsėjo mėnesio paslaugas  vartotojus paštu ir elektroniniu paštu pasieks septintas bendrovės informacinio leidinio „Mūsų šiluma“ numeris. Kas jame laukia?

Pirmiausia vartotojų dėmesį prašome atkreipti į bendrovės kvietimą gyventi šilčiau ir taupiau, pasiryžus namo renovacijai. Šiai temai skirtame leidinio straipsnyje ne tik apžvelgiamos 2020 m liepos 2 d. Lietuvos Respublikos ministerijos paskelbto aštunto kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams modernizuoti naujovės ir reikalavimai. Jame rasite patarimų, kaip taupyti šilumą bute, renovacijos belaukiant, o taip pat konkrečių Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo analizę iki ir po renovacijos.

Leidinyje dar kartą raginame vartotojus atsisakyti popierinių sąskaitų, kartu kuriant švaresnę ateitį, ir primename, kaip greitai ir lengvai tai galima padaryti. Nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. atsisakiusiems popierinių sąskaitų ir pasirinkusiems gauti bendrovės sąskaitas el. paštu vartotojams siūlome nemokamą motyvacinę paslaugą – langų, sienų ir viso buto termoviziją.

AB „Šiaulių energija“ šiuo metu Šiaulių mieste ir rajone atlieka šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą daugiau nei 500 objektų. Apie tai, kaip tinkama šilumos punkto priežiūra gali padėti sumažinti šilumos suvartojimą, skaitykite dar viename leidinio straipsnyje.

Visus ankstesnius bendrovės informacinio leidinio numerius galite rasti tinklalapio www.senergija.lt rubrikoje „Kaip taupyti šilumą“ (skyrelis „AB „Šiaulių energija“ informaciniai leidiniai „Mūsų šiluma“). Netrukus čia galėsite skaityti ir naujausią leidinio numerį.

Primename, kad AB „Šiaulių energija“ su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2017 m. lapkričio 8 d. pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Vykdydama šį susitarimą bendrovė savo internetinėje svetainėje sukūrė rubriką „Kaip taupyti šilumą“, kurioje informuoja savo klientus apie galimybes mažinti šilumos energijos vartojimą. Ši informacija viešinama ir informaciniuose bendrovės leidiniuose bei kitomis priemonėmis. Sekite naujienas.

AB „Šiaulių energija“ linki šiltos žiemos, mažų sąskaitų, gerų, savalaikių sprendimų ir, kaip visada, šilumos Jūsų namams!