Patvirtinta nauja Šilumos tarybos sudėtis

2021-03-04

Energetikos ministerijos 2021 m. kovo 3 d. pranešimas.

Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinta nauja Šilumos tarybos sudėtis.

Šilumos taryba yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais veikianti su šilumos ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų atstovų grupė, teikianti energetikos ministrui pasiūlymus svarbiais valstybės šilumos ūkio strategijos klausimais.

Šilumos tarybą sudarys 12 narių – energetikos viceministrė Inga Žilienė, Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas Karolis Švaikauskas, AB Vilniaus šilumos tinklai generalinis direktorius Gerimantas Bakanas, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA direktorė Vilma Gaubytė, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos prezidentas Vytautas Kisielius, Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, Mažeikių rajono meras Vidmantas Macevičius, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kancleris Edvinas Pabrinkis, AB „Ignitis grupė“ Šilumos ir elektros energijos sprendimų departamento vadovas Nerijus Rasburskis, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos energetikos ekspertas Rimantas Zabarauskas.

Atnaujinta Šilumos taryba turės galimybę veikti ir teikti energetikos ministrui išvadas ir pasiūlymus aktualiais šilumos ūkio strateginiais klausimais.

Svarbiausias 2021 m. šilumos tarybos prioritetas – Šilumos ūkio įstatymo peržiūra ir įstatymo pakeitimo pasiūlymai, skatinsiantys ilgalaikį centralizuotos šilumos tiekimo sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumu, vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, taip pat šilumos punktų ir karšto vandens tiekimo probleminių klausių sprendimu. Taip pat bus inicijuojamos diskusijos dėl 2030–2040 m. šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo technologijų perspektyvų.

Kitos naujienos