Panevėžyje šildymo sezono pradžia su mažesne šilumos kaina

2020-10-15

2020 m. spalio 14 d. AB „Panevėžio energija” pranešimas

Vėstantys orai paskatino savivaldybių institucijas pradėti naują šildymo sezoną. Nuo spalio 14 d. paskelbta 2020-2021 metų šildymo sezono pradžia Panevėžyje. Šildymo įjungimo darbai biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, patalpose turėtų būti baigti per 3 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios.  

Nuo spalio 12 d. šildymo sezonas jau paskelbtas Panevėžio rajone. Netrukus AB „Panevėžio energija“ tiekiama šiluma pasieks ir kitų eksploatuojamų regionų vartotojus. Nuo spalio 14 d. šildymo sezono pradžia nustatyta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Nuo spalio 15 d. – Pasvalio, Zarasų, Kėdainių rajonuose. Šildymo sezono pradžios dar laukia Kupiškio šilumos vartotojai.

AB „Panevėžio energija“ primena, kad šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe, šildymo sezonas pradedamas savivaldybių institucijų sprendimais.  

Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai, administratoriai, karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, oro šalinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. Šilumos tiekėjas užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio (šilumos) tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.  

Mažėja AB „Panevėžio energija“  šilumos kaina  
Spalio mėnesį AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiama šiluma vartotojams kainuoja 4,12 ct/kWh (be PVM). Palyginus su praėjusių metų spalio mėnesiu, šį spalį centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 11 proc. mažesnė.

Šių metų spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba naujam 5 metų reguliavimo periodui AB „Panevėžio energija“ nustatė naujas bazinės šilumos kainos dedamąsias, kurios įsigalios nuo gruodžio 1 d. Jei kuro kainos nesikeis, apskaičiuota šilumos kaina pagal naujas dedamąsias turėtų mažėti daugiau kaip 5 proc. Naujos AB „Panevėžio energija“ šilumos bazinės kainos sumažėjimui įtakos turėjo išaugęs biokuro panaudojimas šilumos gamyboje. 

Kitos naujienos