AB „Panevėžio energija” pranešimas „AR PRIVATUS VERSLAS MĖGINA UŽSIDIRBTI IŠ ŠILUMOS PANEVĖŽIEČIŲ SĄSKAITA?”

2018-11-27

Nors AB „Panevėžio energija" turi pakankamus gamybinius pajėgumus, nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose pagamina 78 proc. šilumos, o 22 proc. – pagal galiojančius teisės aktus – turi supirkti iš NŠG įmonių. Tiek pačios pagamintą šilumą, tiek nupirktą iš NŠG bendrovė ją tiekia vartotojams.

AB "Panevėžio energija" pranešimas "AR PRIVATUS VERSLAS MĖGINA UŽSIDIRBTI IŠ ŠILUMOS PANEVĖŽIEČIŲ SĄSKAITA?", kurį taip pat rasite įmonės interneto svetainėje www.pe.lt, tiesioginė nuoroda http://www.pe.lt/news/247/47/Ar-privatus-verslas-megina-uzsidirbti-is-silumos-panevezieciu-saskaita.