Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) ir UAB “Šalčininkų šilumos tinklai” – naujo tarptautinio projekto, vykdomo pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „HORIZON 2020“, partneriai

2018-05-07

„Horizontas 2020" yra didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuri prisidės prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas iš laboratorijos perkeldama į rinką.

Pagrindinis projekto „Upgrade DH" tikslas – toliau tobulinti centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) procesus, paremiant parinktus geruosius veiklos pavyzdžius, kurie gali būti tiražuojami visoje Europoje. Geroji CŠT praktika, apimanti technologinius sprendimus, organizacinius ir finansinius modelius bei kitus aspektus bus analizuojama ir paremta projekto partnerių šalyse, o po to informacija bus platinama visoje Europoje, taip siekiant paskatinti CŠT sistemų plėtrą, gerinti jų efektyvumą ir patrauklumą.

 20180503_131902_1.jpg Tyrimui pasirinktos įvairaus klimato ir skirtingos pažangos šalys, taip siekiant efektyviau pasikeisti žiniomis,
kurios padėtų spręsti dabartines CŠT vystymosi problemas ir suformuoti tolimesnio vystymosi kelius Europoje.
Patirtimi dalinsis ir CŠT sistemų tolimesnio vystymo plėtrą modeliuos Bosnija ir Hercegovina, Danija, Kroatija,
Vokietija, Italija, Lietuva, Lenkija, Olandija.

Net du projekto partneriai iš Lietuvos liudija apie tarptautinį pažangos, padarytos Lietuvos CŠT sektoriuje, pripažinimą.
LŠTA rolė bus gerus pavyzdžius paskleisti kolegoms Europoje, o kitų šalių gerą praktiką perduoti savo nariams.

Šalčininkų ŠT įmonės pavyzdžiu bus ieškoma inovatyvių būdų, kaip atnaujinti ir prisitaikyti prie šiandieninių iššūkių mažosioms CŠT sistemoms.

Gegužės 3-4 dienomis Miunchene vykusiame projekto dalyvių startiniame pasitarime buvo pristatyti partneriai, apsikeista nuomonėmis dėl projekto vystymo ir sudėlioti artimiausi darbai. Lietuvos pažangą CŠT sektoriuje pristatė Valdas Lukoševičius ir Audronė Nakrošienė, o Šalčininkų aktualijas pateikė įmonės direktorius Artur Danulevič ir Elena Pumputienė. Projekto partneriai gerai įvertino Lietuvos CŠT sektoriaus pasiekimus ir sutarė jau pirmąjį išvažiuojamąjį pasitarimą surengti būtent Lietuvoje. Pažymėtina, kad tarp projekto partnerių yra ir Europos šilumininkų konfederacija "Euroheat and Power", kurios veikloje aktyviai dalyvauja ir Lietuvos šilumininkai.

Efektyviai pasinaudojus prasidedančio projekto teikiamomis galimybėmis Lietuvos šilumininkams atsiranda gera galimybė tiesiogiai susipažinti su kitose šalyse gerai užsirekomendavusiais sprendimais bei pasimokyti iš klaidų.