„Vilniaus energija“: vienašališko Tikrinimo komisijos tyrimo išvados – sufabrikuotos

2016-10-13

Neabejotina, kad suaktyvėjusiam persekiojimui, kurį
demonstruoja institucijos, įtakos turėjo ir „Veolia“ sprendimas ginti savo
investicijas – kreiptis į tarptautinį investicinių ginčų arbitražą (ICSID)
Vašingtone dėl investicinio ginčo prieš Lietuvos Respubliką nagrinėjimo. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (VKEKK) suformuota Tikrinimo komisija prieš pat Seimo rinkimus be
jokio pagrindo paskelbė, esą „Vilniaus energija“ į šilumos kainą nepagrįstai
įtraukė daugiau nei 24,3 mln. eurų. Tai – netiesa. 

„Vilniaus energija“ dirba griežtai laikydamasi tiek
Lietuvoje galiojančių įstatymų, tiek bendrovės veiklą reguliuojančios VKEKK
nutarimų. Būtent todėl Tikrinimo komisijai nepavyko rasti realių įmonės
nusižengimų. Juos komisijai teko išrasti – tiek pats tikrinimo procesas, tiek
gautos išvados yra sufabrikuoti. 

Tikrinimo komisija, siekdama savo tikslų, tyrimui
naudojo tik dalį duomenų, o dalimi rodiklių piktavališkai manipuliavo. Komisija
taip pat išrado naują metodologiją, pagal kurią be jokio teisinio pagrindo
atgaline tvarka perskaičiavo „Vilniaus energijos“ sąnaudas. Šios Tikrinimo
komisijos „analizės“ rezultatas – nesąžiningas bendrovės sąnaudų sumažinimas
atgaline data ir žemiau lygio, kurį VKEKK pati nustatė dar 2010 metais.

Vilniui pritaikytas sąnaudų lygis tapo daugiau nei
dukart mažesnis nei analogiškų sąnaudų lygis Kaune. Kyla klausimas – kokios
tokio skirtingo elgesio su įmonėmis priežastys? 

Tikrinimo komisija taip pat nusprendė „Vilniaus
energijai“ nustatyti išskirtinai jai taikytiną biokuro rinkos kainą. Nutarta,
kad ši individuali kaina „Vilniaus energijai“ yra mažesnė nei visoms kitoms
įmonėms Lietuvoje taikoma vieninga biokuro rinkos kaina. 

Siekdama nukreipti dėmesį nuo fakto, kad išvados
buvo sufabrikuotos, VKEKK pažėrė „sensacingų“ detalių apie golfą, sporto
klubus, egzotiškas keliones, už kurias esą sumokėjo šilumos vartotojai. Tai –
netiesa. Visos šios išlaidos buvo dengiamos iš „Veolia“ pelno. 

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu, VKEKK iš
anksto tvirtina ilgalaikes (bazines) šilumos kainas 3-5 metų laikotarpiui. Į
šilumos kainą, VKEKK penkeriems metams patvirtintą dar 2010 metais, „Vilniaus
energija“ niekaip negalėjo įtraukti jokių sąnaudų, patirtų 2012-2014 metais. 

Šilumos tiekimo įmonės pačios šilumos kainos nei
auginti, nei mažinti negali – kainą reguliuoja VKEKK. Lietuvoje galiojanti
kainodaros sistema visiškai apsaugo šilumos vartotojus nuo nepagristų sąnaudų
įtraukimo į šilumos kainas. Jeigu šilumos tiekėjo faktinės sąnaudos yra didesnės
negu VKEKK nustatytas lygis ilgalaikiame šilumos tarife, jos turi būti
dengiamos iš įmonės pelno. 

„Vilniaus energija“ ir ją valdanti „Veolia“
kategoriškai nesutinka su Tikrinimo komisijos „išvadomis“. Kompanijos yra
pasirengusios nuo pasekmių, išplaukiančių iš šių „išvadų“, gintis visomis
prieinamomis teisinėmis priemonėmis.

UAB  UAB "Vilniaus energija" 2016 m. spalio 13 d. pranešimas spaudai (53.00 KB)

Daugiau informacijos:
Nerijus Mikalajūnas,
„Vilniaus energijos“ atstovas spaudai,
+370 685 20513, nerijus.mikalajunas@veolia.com